Forside  » Om indberetning  » UlykkesStatistik

UlykkesStatistik

 

UlykkesStatistikken belyser omfanget af og udviklingen i antal arbejdsulykker inden for DA-området. Statistikken er med til at skabe et bedre grundlag for virksomhedernes indsats for at medbringe arbejdsulykker.

Statistikken indeholder oplysninger om den årlige hyppighed af ulykkeshændelser målt ved antal arbejdsulykker pr. 1 million præsterede arbejdstimer. Statistikken dækker DA-området, og viser fordelinger på brancher, arbejdsfunktioner m.m.

DA Statistik genbruger oplysninger fra Arbejdstilsynets og Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings fælles System til anmeldelse af ulykker (EASY) samt oplysninger fra DA's LønStatistik (StrukturStatistikken). Virksomheder, der indberetter til DA's StrukturStatistik, har mulighed for at sammenligne ulykkesfrekvens i egen virksomhed med den generelle UlykkesStatistik unden yderligere indberetninger. Virksomheder, der gerne vil følge udviklingen i arbejdsulykker på egen virksomhed, kan med fordel deltage frivilligt i DA UlykkesStatistik. Frivillig deltagelse i UlykkesStatistikken giver mulighed for at kvalificere datagrundlaget, og dermed sikre mere korrekte Mine tal i NetStat m.v.

Resultaterne af DA's UlykkesStatistik offentliggøres bl.a. på www.da.dk og i NetStat, hvor det er muligt at benchmarke tal for egen virksomhed mod branchetal m.v Kontakt din arbejdsgiverorganisation om adgang til NetStat.

Det er muligt for alle virksomheder inden for DA-området, at deltage i ArbejdsUlykker. DA Statistik genbruger oplysninger fra Arbejdstilsynet EASY og fra DA's lønstatistik.

Er det relevant for din virksomhed at deltage i statistikken?
Virksomheder, der indberettet til StrukturStatistikken, kan finde Mine Tal i NetStat, og de har her et redskab både for at analysere arbejdsulykker i egen virksomhed og for at sammenligne med tal for grupper af andre virksomheder. Sammenligning med grupper af andre virksomheder giver udover generelle branchetal også mulighed for mere målrettede sammenligninger i forhold til virksomhedermed medarbejdere, der udfører sammen arbejdsfunktioner, har samme alderssammensætning m.v.

I virksomheder, hvor UlykkesStatistikken i NetStat er et vigtigt grundlag for arbejdsmuljøindsatsen, kan det være relevant at supplere eller kvalificere registreringerne fra EASY. Det kan være fordi, at virksomheden har kendskal til hændelser, der ummidlbart ikke fremgår af EASY, og det kan være at der er hændelser, som viser sig at have en kortere eller længere varighed end den varighed(kaldet skadens følge i EASY), som blev indberettet ved anmeldelsen. I den færdige statstik indgår kun arbejdsulykker, der har medført fravær ud over dagen, hvor medarbejderen kom til skade, og det kan bl.a. derfor være relevant at kvalificere hændelser, som efterfølgende viser sig at have en anden varighed end den oprindeligt anmeldte.

Hvis din virksomhed ønsker at deltage kan du skrive til dastat@da.dk. Har du spørgsmål til deltagelse, kan du kontakte Dorthe Jensen på e-mail doj@da.dk eller tlf.nr. 3338 9229.