Forside  » Om indberetning  » ArbejdsUlykker

ArbejdsUlykker

Arbejdsulykker

ArbejdsUlykker belyser omfanget af og udviklingen i antal arbejdsulykker inden for DA-området. Statistikken er med til at skabe et bedre grundlag for virksomhedernes indsats med arbejdsulykker.

Statistikken indeholder oplysninger om hyppigheden af ulykker, (ulykkesfrekvensen), og fravær som følge af arbejdsulykker (ulykkesfraværet). DA Statistik laver opgørelser for alle medarbejdere (funktionærer og arbejdere) og for arbejdere alene.

Det er muligt for alle virksomheder inden for DA-området, at deltage i ArbejdsUlykker. Hvis virksomheden ønsker at deltage, skal DA Statistik have nogle få supplerende oplysninger udover dem, som virksomheden har indberettet til Arbejdstilsynet. DA Statistik genbruger oplysninger fra Arbejdstilsynet.

Hvis du er deltager i statistikken
Som udgangspunkt skal du indberette til statistikken pr. arbejdssted. Har virksomheden mere end et arbejdssted, skal du derfor indberettet de supplerende oplysninger på de rette arbejdssteder.
Du skal medtage alle virksomhedens ansatte, herunder også lærlinge og ungarbejdere. Du indberetter for et helt kalenderår. Alle de virksomheder, der deltager, vil modtage statistik for 'egne ulykker' som DA Statistik benchmarker med hele branchens.

Hvis du vil have en samlet statistik, skal du afkrydse denne mulighed i indberetningsmodulet. Ønske om samlet statistik medfører, at du skal summe de præsterede arbejdstimer for hhv. funktionærer og arbejdere på alle virksomhedens arbejdssteder.

På indberetning.da.dk skal du tjekke oversigten over anmeldte arbejdsulykker i det aktuelle år og derefter indberette de supplerende oplysninger.

I den færdige statistik medtager DA Statistik kun arbejdsulykker, der har medført fravær ud over dagen, hvor medarbejderen kom til skade.

Nedenfor kan du se de oplysinger(i kursiv), som DA Statistik modtager fra Arbejdstilsynet. Øvrige oplysninger (markeret med fed skrivt), skal virksomheden indberette direkte til DA Statistik via indberetningsmodulet.

Oplysninger for hvert arbejdssted (P-nummer) for hhv. funktionærer og arbejdere:
- den tilskadekomnes CPR-nr.
- dato for ulykketidspunkt
- den tilskadekomnes DISCO08-kode
- EASY-kode for hvordan skaden skete (årsag)
- EASY-kode for skadens art
- EASY-kode for skadet del af legemet
- skadens følge (død/ej
død)
- antal tabte arbejdsgade som følge af arbejdsulykken

Du er velkommen til at kontakte DA Statistik, Dorthe Jensen, på e-mail doj@da.dk eller tlf.nr. 3338 9229, hvis du har spørgsmål.