Konsekvenser af OK17 i løn- og fraværsstatistikken

11-07-2017

I overenskomstfornyelsen for 2017 er der indført både nye og ændrede fraværsrettigheder. I løn- og fraværsstatistikvejledningerne er der således ændringer.

Lønstatistik
  •  Børns/barns sygdom - betalingen gælder nu for en længere fraværsperiode, men skal fortsat indberettes som hidtil for timelønnede, og også for fastlønnede, der har opnået denne rettighed.
  • Seniorfridage - Medarbejdere på denne ordning kan finansiere fridagen(ene) ved at trække fra sin fritvalg, særlige opsparing eller anden tilsvarende ordning. Da seniorfridagenen derfor som udganspunkt er selvfinansieret af medarbejdere, skal dagen(ene)/timerne ikke indberettes på timelønnede. For fastlønnede, som også har opnået denne rettighed, skal antal seniordage uden løn indberettes i lønoplysning 0027. Beløb skal ikke indberettes i lønoplysning 0027.

Finansieringen af dagen(ene), hvor medarbejderen f.eks. trækker beløb fra sin fritvalgslønkonto, skal som hidtil indberettes i 0029. Øvrige finansieringsmuligheder skal tilsvarende indberettes i deres respektive lønoplysninger. 

  • Børneomsorgsdage - medarbejdere med 9 mdr. anciennitet har ret til 2 børneomsorgsdage uden løn. Tilsvarende som for seniordagene er de selvfinansieret af medarbejderen. Dagene/timerne skal ikke indberettes på timelønnede. For fastlønnede som også har opnået denne rettighed, skal dagene indberettes i lønoplysning 0027 uden beløb.

Finansieringen af dagene, hvor medarbejderen f.eks. trækker fra sin fritvalgskonto, skal som hidtil indberettes i 0029.

Fraværsstatistik
  •  Fravær ved børns sygdom opstået i løbet af arbejdsdagen omfatter både den pågældende dag og evt. dagen efter, og skal indberettes i IL1200
  •  Seniorfridage finansieret via fritvalg og evt. via konvertering af pensionsbidrag skal indberettes i IL1921
  •  Børneomsorgsdage skal indberettes i IL1921