Vejledninger for 2018 til Løn- og Fraværsstatistikken

18-12-2017

Vejledningerne til Løn- og Fraværsstatistikken gældende fra 2017 er nu tilgængelige som pdf under Hjælp.

Der er tekstmæssige tilretninger i både Lønstatistik- og Fraværsstatistikvejledningen, men ingen nye person- eller lønoplysninger.

I lønstatistikken er der tekstmæssige ændringer til kode 83 i personoplysning 0800, og indeholder nu også praktikanter som får en form for honorar e.l. Der er tilføjet flere forsikringsordninger til lønoplysning 0015 - Personalegoder - hvis disse beskattes hos arbejdsgiveren.

I 0332 er det præciseret, at løntræk i forbindelse med selvbetalte dage, der indberettes i 0026 eller 0027 ikke skal indgå med negativt beløb i 0032.