Systemopdatering! Indberetning.da.dk åben for upload af filer

06-02-2018

Efter systemopdateringen kan der igen uploades filer til de respektive statistikker. Eventuelle tilbagemeldinger om afviste data vil dog først blive udsendt senere på ugen ligesom datakvaliteten for de indberettede data heller ikke opdateres. Filstatus under punktet 'Uploaded filer' opdateres først, når datakvaliteten for perioden er synlig. Vi beklager ulejligheden.