Vejledningsmateriale til Løn- og Fravæsstatistikken for 2021

18-12-2020

Vejledningsmaterialet til Løn- og Fraværsstatistikken for 2021 er nu tilgængelig som pdf under Hjælp. Vær opmærksom på de beskrevne tema'er der vedrører hjemsendelse, fravær og arbejdsfordeling som følge af Corona tiltag. Vi opfordrer til at I kontakter DA Statistik hvis I er i tvivl om hvordan det skal håndteres i indberetningerne.

I Lønstatistikken skal det håndteres som følgende:

Håndtering af hjemsendelse og coronafravær

Hjemsendelse uden løn

For fastlønnede indberettes dage uden løn i lønoplysning 0027. Vi skal ikke have løntrækket indberettet i beløbsfeltet.

Timelønnede skal ikke indberettes med lønoplysning 0023, når der ingen løn er.

Hjemsendelse med løn

For både fastlønnede og timelønnede skal vi blot have indberetningerne som normalt. Hjemsendelsen med løn skal ikke indberettes som fravær med betaling.

Syg eller karantæneramt som følge af coronasmitte?

Hvis en medarbejder er syg eller karantæneramt som følge af Coronasmitte, skal dette indberettes på linje med alt andet fravær, hvortil der er betaling - i lønoplysning 0023 for timelønnede og 0027 eller 0034 for fastlønnede, hvor sidstnævnte lønoplysninger afhænger af om der er delvis eller fuld betaling for fraværet.

Håndtering af aftale om arbejdsfordeling

Hvis medarbejdere på en virksomhed indgår aftale om arbejdsfordeling arbejder medarbejderen færre timer om ugen, og har dermed en lavere løn. Aftalen kan omfatte både time- og fastlønnede. Alle skal have udbetalt en eller flere G-dage, afhængig af længden af aftalen, og G-dage indberettes som hidtil i lønoplysning 0022.

For timelønnede indberettes blot færre timer og en lavere bruttoindkomst (svarende til indberetning af lavere beløb til eIndkomst felt 13) i lønoplysning 0010 i perioden aftalen gælder for.

For fastlønnede er der to måder at håndtere det på i lønstatistikindberetningen. Kun en af modellerne må vælges.

·       Model 1 - Medarbejderen trækkes for dage uden løn

Hvis medarbejderens månedsløn ikke nedskrives, men reguleres ved at trække dem i løn ud fra antal dage, de ikke arbejder, skal vi have indberettet antal dage uden løn i 0027 (Fravær uden betaling). Løntrækket skal ikke indberettes i beløbsfeltet og antal normtimer pr. uge i personoplysning 0600 må ikke nedskrives.

·       Model 2 - Medarbejderens månedsløn nedskrives

Hvis virksomheden benytter muligheden for at nedskrive medarbejderens månedsløn manuelt, dvs. uden brug af løntræk, er det afgørende at antallet af normtimer pr. uge i personoplysning 0600 ligeledes nedskrives, da vi ellers beregner for lav løn. I denne model sker der ikke indberetning af antal dage uden løn i 0027 (Fravær uden betaling).

 

Fraværsstatistikken skal coronafravær håndteres som følgende:

Året 2020 har været påvirket af hjemsendelser, arbejdsfordeling mm. som følge af corona. Året 2021 vil ligeledes blive påvirket. Nedenstående beskriver, hvordan fravær pga. COVID-19 skal håndteres i FraværsStatistikken.

 

 

Tabel

Situationer                                                                                                                                         Fraværsårsager/koder

Syg/barn syg

(1)

Hvis man er syg som følge af covid-19, herunder de 48 timer, der skal gå fra man er symptomfri

1100

(2)

Hvis man er testet positiv for covid-19, er symptomfri og ikke kan arbejde hjemme

1100

(3)

Hvis ens børn er syge som følge af covid-19, herunder de 48 timer, der skal gå fra man er symptomfri

1200

 

Karantæne m.m., dvs. alle frivillige og obligatoriske karantæner, hvor man IKKE er omfattet af punkt (1), (2) og (7) f.eks.:

(4)

Hvis man må gå i isolation, fordi vedkommende er nær kontakt til en smittet med covid-19

1500

(5)

Hvis man passer et barn, som afventer test på corona smitte, hvor testen er negativ

1500

(6)

Hvis man går i karantæne efter rejse til et corona-risikoområde

1500

 

Hjemsendelse m.m.

(7)

Hvis man er sendt rask/symptomfri i karantæne og kan arbejde hjemme fuldt ud

Skal ikke indberettes til fraværsstatistikken

(8)

Hvis man er hjemsendt og ikke er omfattet af punkt (1) og (2)

Skal ikke indberettes til fraværsstatistikken

(9)

Hvis man arbejder i arbejdsfordeling og ikke er omfattet af punkt (1) og (2)

Skal ikke indberettes til fraværsstatistikken