Nyheder

 

Vejledningerne til Løn- og Fraværsstatistikken gældende fra 2023 er nu tilgængelige som pdf under Hjælp

I Lønstatistikvejledningen er der indført en ny lønoplysning 0929 - Opsparing til S/H-konto, fritvalgskonto eller tilsvarende ordning. 2023 er et overgangsår for indberetning af oplysningen - pr. 1. januar 2024 er den obligatorisk.

 

I Fraværsstatistikken er der ingen nye oplysninger.

Indberetningsfristerne for 2023 er opdateret, og findes her.

 

Læs mere..

Genveje