Nyheder

Til de virksomheder som anvender PROLØN

PROLØN har nu genindberettet Konjunkturstatistikken for 1. kvartal 2024, hvor lønoplysning 0630 (Løntillæg for store bededag) skulle være tilføjet.

Til de virksomheder som efterfølgende får en hel eller delvis afvisning fra DA Statistik.

Vi anbefaler at du tjekker, at personoplysning 0630 er oprettet korrekt i jeres lønsystem.

Se venligst PROLØNs beskedsystem for yderligere information.

 

Læs mere..
23. november 2023 - Fraværsstatistikvejledning 2024

Der er ikke foretaget nogen ændringer.

Fraværsstatistikvejledningen 2024 findes her

 

Læs mere..
16. november 2023 - Lønstatistikvejledning 2024

Nye og ændrede felter i 2024

 

Personoplysning (Ny oplysning fra 2024)

0630 Løntillæg for store bededag 

Lønoplysning (Ændring i indhold fra 2024)

0024 Feriebetalinger (timelønnede)

0029 Udbetaling af SH-konto, fritvalgskonto eller tilsvarende ordning

Lønoplysning (Ny eller obligatorisk oplysning fra 2024) 

0028 Udbetaling af løntillæg for store bededag 

0929 Opsparing til SH-konto, fritvalgskonto eller tilsvarende ordning

 

Lønstatistikvejledning 2024 findes her 

 

 

Læs mere..

Genveje