Nyheder

23. november 2023 - Fraværsstatistikvejledning 2024

Der er ikke foretaget nogen ændringer.

Fraværsstatistikvejledningen 2024 findes her

 

Læs mere..
16. november 2023 - Lønstatistikvejledning 2024

Nye og ændrede felter i 2024

 

Personoplysning (Ny oplysning fra 2024)

0630 Løntillæg for store bededag (kun fastlønnede)

Lønoplysning (Ændring i indhold fra 2024)

0024 Feriebetalinger (timelønnede)

0029 Udbetaling af SH-konto, fritvalgskonto eller tilsvarende ordning

Lønoplysning (Ny eller obligatorisk oplysning fra 2024) 

0028 Udbetaling af løntillæg for store bededag (fastlønnede)

0929 Opsparing til SH-konto, fritvalgskonto eller tilsvarende ordning

 

Lønstatistikvejledning 2024 findes her 

 

 

Læs mere..

 

 

Vi har ved en fejl sendt mails til en række kontaktpersoner.

Vi beklager fejlen og beder dig se bort fra disse mails.

Hvis der bliver behov for opfølgning, vil vi kontakte dig direkte.

 

 

 

Læs mere..

Genveje