Nyheder

 

Vejledningerne til Løn- og Fraværsstatistikken gældende fra 2022 er nu tilgængelige som pdf under Hjælp
Der er ingen nye person- eller lønoplysninger.

 

Indberetningsfristerne for 2022 er ligeledes opdateret, og findes her.

 

I 2022 skifter vi adgangsstyringssystem på indberetning.da.dk. Vi tilføjer mulighed for at logge ind med NemID/Medarbejdersignatur, og senest ved overgangen til MitID for virksomheder nedlægger vi muligheden for at logge ind med bruger-ID og Adgangskode. Vi orienterer nærmere i løbet af januar eller februar 2022, hvor vi forventer at implementere løsningen.

Muligheden for at indberette lønstatistik for året 2021 vil ikke blive påvirket af skiftet idet du fortsat kan logge ind ved at benytte bruger-ID og adgangskode, hvis du endnu ikke har bestilt NemID/Medarbejdersignatur.

 

Læs mere..

 

 

Mange virksomheder har hjemsendt deres medarbejdere både med og uden løn.

For så vidt angår indberetning til lønstatistikken har vi følgende retningslinjer, der ikke afhænger af om der søges om lønkompensation:

 

Hjemsendelse uden løn 

For fastlønnede indberettes dage uden løn i lønoplysning 0027. Vi skal ikke have løntrækket.

For timelønnede skal vi ikke have indberettet timer uden løn.

 

Hjemsendelse med fuld løn

For både fastlønnede og timelønnede skal vi blot have indberetningerne som normalt. Vi betragter hjemsendelse med fuld løn som arbejdet tid, da arbejdsgiveren fortsat kan råde over medarbejderens tid.

I disse tilfælde skal hjemsendelsen derfor ikke indberettes som fravær med betaling.

 

Medarbejdere, som er syge eller karantæneramte som følge af Coronasmitte 

Hvis en medarbejder er syg eller karantæneramt som følge af Coronasmitte, skal dette indberettes på linje med alt andet fravær, hvortil der er betaling.

 

 

 

Læs mere..

Genveje