Nyheder

 

Vejledningerne til Løn- og Fraværsstatistikken gældende fra 2022 er nu tilgængelige som pdf under Hjælp
Der er ingen nye person- eller lønoplysninger.

 

Indberetningsfristerne for 2022 er ligeledes opdateret, og findes her.

 

I 2022 skifter vi adgangsstyringssystem på indberetning.da.dk. Vi tilføjer mulighed for at logge ind med NemID/Medarbejdersignatur, og senest ved overgangen til MitID for virksomheder nedlægger vi muligheden for at logge ind med bruger-ID og Adgangskode. Vi orienterer nærmere i løbet af januar eller februar 2022, hvor vi forventer at implementere løsningen.

Muligheden for at indberette lønstatistik for året 2021 vil ikke blive påvirket af skiftet idet du fortsat kan logge ind ved at benytte bruger-ID og adgangskode, hvis du endnu ikke har bestilt NemID/Medarbejdersignatur.

 

Læs mere..

Genveje