Nyheder

 

Efter systemopdateringen kan der igen uploades filer til de respektive statistikker. Eventuelle tilbagemeldinger om afviste data vil dog først blive udsendt senere på ugen ligesom datakvaliteten for de indberettede data heller ikke opdateres. Vi beklager ulejligheden.

 

Læs mere..

 

Indberetning.da.dk er ikke tilgængelig fra fredag d. 2. februar 2018 kl. 15 til og med mandag d. 5. februar 2018.

 

Grundet systemopdatering lukkes for adgang, og vi beklager ulejligheden.

Du kan fortsat komme i kontakt med DA statistik ved at ringe til vores call-center på 33 38 92 00.

 

Læs mere..

Vejledningerne til Løn- og Fraværsstatistikken gældende fra 2018 er nu tilgængelige som pdf under Hjælp.

Der er tekstmæssige tilretninger i både Lønstatistik- og Fraværsstatistikvejledningen, men ingen nye person- eller lønoplysninger.

 

 

Læs mere..

Indberetningsfristerne for 2018 er tilgængelige under fanebladet Om indberetning - Tidsfrister. Anmodninger til den kommende statistik for kalenderåret 2017 med indberetningsfrist 22. januar 2018 udsendes inden for den næste uge.

 

Læs mere..

I OK17 er der indført nye og ændrede typer af fraværsrettigheder, som skal indberettes til både løn- og fraværsstatistikken. Det drejer sig om ændrede rettigheder og betaling i forbindelse med barns sygdom, nye fraværsrettigheder til seniorer samt nye børneomsorgsdage.

Vejledningerne til løn- og fraværsstatistikken er opdateret og kan hentes under Hjælp.

 

Læs mere..

Genveje