Nyheder

Vejledningerne til Løn- og Fraværsstatistikken gældende fra 2020 er nu tilgængelige som pdf under Hjælp.

Der er tekstmæssige tilretninger i både Lønstatistik- og Fraværsstatistikvejledningen, men ingen nye person- eller lønoplysninger.

 

Læs mere..

Fremover sender DA Statistik kvitteringer for indberetning af data til løn- og fraværsstatistikken for filer, der er tekniske ok. Uanset om du indberetter data for en tidligere eller nuværende statistikperiode vil du fremover få en kvittering. Kvittering sendes kun til brugere der har adgang til at se datakvalitet.

 

Læs mere..

Genveje