Nyheder

Vejledningerne til Løn- og Fraværsstatistikken gældende fra 2018 er nu tilgængelige som pdf under Hjælp.

Der er tekstmæssige tilretninger i både Lønstatistik- og Fraværsstatistikvejledningen, men ingen nye person- eller lønoplysninger.

 

 

Læs mere..

Indberetningsfristerne for 2018 er tilgængelige under fanebladet Om indberetning - Tidsfrister. Anmodninger til den kommende statistik for kalenderåret 2017 med indberetningsfrist 22. januar 2018 udsendes inden for den næste uge.

 

Læs mere..

I OK17 er der indført nye og ændrede typer af fraværsrettigheder, som skal indberettes til både løn- og fraværsstatistikken. Det drejer sig om ændrede rettigheder og betaling i forbindelse med barns sygdom, nye fraværsrettigheder til seniorer samt nye børneomsorgsdage.

Vejledningerne til løn- og fraværsstatistikken er opdateret og kan hentes under Hjælp.

 

Læs mere..

Genveje