Nyheder

 

 

Mange virksomheder har hjemsendt deres medarbejdere både med og uden løn.

For så vidt angår indberetning til lønstatistikken har vi følgende retningslinjer, der ikke afhænger af om der søges om lønkompensation:

 

Hjemsendelse uden løn 

For fastlønnede indberettes dage uden løn i lønoplysning 0027. Vi skal ikke have løntrækket.

For timelønnede skal vi ikke have indberettet timer uden løn.

 

Hjemsendelse med fuld løn

For både fastlønnede og timelønnede skal vi blot have indberetningerne som normalt. Vi betragter hjemsendelse med fuld løn som arbejdet tid, da arbejdsgiveren fortsat kan råde over medarbejderens tid.

I disse tilfælde skal hjemsendelsen derfor ikke indberettes som fravær med betaling.

 

Medarbejdere, som er syge eller karantæneramte som følge af Coronasmitte 

Hvis en medarbejder er syg eller karantæneramt som følge af Coronasmitte, skal dette indberettes på linje med alt andet fravær, hvortil der er betaling.

 

 

 

Læs mere..

Vejledningerne til Løn- og Fraværsstatistikken gældende fra 2020 er nu tilgængelige som pdf under Hjælp.

Der er tekstmæssige tilretninger i både Lønstatistik- og Fraværsstatistikvejledningen, men ingen nye person- eller lønoplysninger.

 

Læs mere..

Fremover sender DA Statistik kvitteringer for indberetning af data til løn- og fraværsstatistikken for filer, der er tekniske ok. Uanset om du indberetter data for en tidligere eller nuværende statistikperiode vil du fremover få en kvittering. Kvittering sendes kun til brugere der har adgang til at se datakvalitet.

 

Læs mere..

Genveje