Nyheder

Vejledningerne til Løn- og Fraværsstatistikken gældende fra 2017 er nu tilgængelige som pdf under Hjælp.

Der er tekstmæssige tilretninger i både Lønstatistik- og Fraværsstatistikvejledningen, men ingen nye person- eller lønoplysninger.

Som følge af nye felter i eIndkomst er Lønstatistikvejledningen tilrettet i personoplysning 0800 samt lønoplysningerne 0121 og 0122. I Fraværsstatistikvejledningen er indberetningen af timer præciseret.

Tidsfristerne i 2017 for indberetning til de forskellige statistikker er ligeledes opdateret under fanen Om indberetning.

 

Læs mere..

Genveje