Nyheder

Som led i ændring af sikkerhedsprocedurerne for https:\\indberetning.da.dk har det vist sig, at nogle brugere oplever problemer med at få vist data. Det gælder alene for dem, der anvender Internet Explorer som browser.

 

På indberetning.da.dk kan fejlteksten ’Data hentes, vent venligst…’ fremkomme, men data vises ikke.

 

Læs mere..

Vejledningerne til Løn- og Fraværsstatistikken gældende fra 2016 er nu tilgængelige som pdf under Hjælp. Tidsfristerne for indberetning til de forskellige statistikker er ligeledes opdateret under fanen Om indberetning.

For 2016 er der ingen ændringer i Lønstatistikvejledningen. I Fraværsstatistikvejledningen for 2016 er der foretaget præciseringer for så vidt angår indberetningen af delvist fravær.

 

Læs mere..

Genveje