Nyheder

I OK17 er der indført nye og ændrede typer af fraværsrettigheder, som skal indberettes til både løn- og fraværsstatistikken. Det drejer sig om ændrede rettigheder og betaling i forbindelse med barns sygdom, nye fraværsrettigheder til seniorer samt nye børneomsorgsdage.

Vejledningerne til løn- og fraværsstatistikken er opdateret og kan hentes under Hjælp.

 

Læs mere..

Vejledningerne til Løn- og Fraværsstatistikken gældende fra 2017 er nu tilgængelige som pdf under Hjælp.

Der er tekstmæssige tilretninger i både Lønstatistik- og Fraværsstatistikvejledningen, men ingen nye person- eller lønoplysninger.

Som følge af nye felter i eIndkomst er Lønstatistikvejledningen tilrettet i personoplysning 0800 samt lønoplysningerne 0121 og 0122. I Fraværsstatistikvejledningen er indberetningen af timer præciseret.

Tidsfristerne i 2017 for indberetning til de forskellige statistikker er ligeledes opdateret under fanen Om indberetning.

 

Læs mere..

Genveje