Forside  » Om indberetning

Om indberetning

Virksomheder på DA-området skal indberette oplysninger til en eller flere af DA's statistikker. Nogle statistikker forudsætter indberetning af specifikke data, mens andre statistikker udarbejdes ud fra allerede indberettede data.

Som minimum skal en virksomhed indberette data til den årlige lønstatistik (StrukturStatistikken). Hvornår jeres virksomhed er forpligtet til at indberette kan du se under Hvem & Hvornår.

Kravene til indholdet i indberetningerne er beskrevet i venstremenuen og er inddelt pr. statistik - Lønstatistikvejledningen gælder for både Struktur- og Konjunkturstatistik. Vejledning som pdf findes under Hjælp.

Til Løn- og Fraværsstatistikken indberettes filer, som afleveres/uploades via vores indberetningsmodul på Min side/Log Ind. Adgangen kræver log ind med brugernavn og adgangskode eller log ind med MitID.

Videresendelse af indberetninger til Danmarks Statistik

Ved at indberette til DA Statistik opfylder virksomheden sin indberetningsforpligtelse over for Danmarks Statistik, da alle indberetninger til DA automatisk videresendes. Virksomhedens indberetning indgår herefter i den nationale lønstatistik, der produceres af Danmarks Statistik. Herudover anvendes indberetningen også til brug for de europæiske statistikker, som udarbejdes af Eurostat.