Alle medarbejdere skal have en arbejdsfunktion (DISCO-kode), der beskriver indholdet af deres arbejde.


Via søgefunktionen kan du få vist relevante arbejdsfunktionskoder ved at oplyse hele eller dele af stillingsbetegnelse, arbejdsfunktion eller arbejdsfunktionskode i søgefeltet.

Alternativt kan du få et overblik i DISCO-nomenklaturen til venstre.

Hvis du anvender søgefunktionen skal du være opmærksom på følgende:

  • Stillingsbetegnelser, der i søgereultatet returneres med et nummer efterfulgt af bindestreger betyder den kan dække over flere 6-cifrede koder. Du skal derfor fortsætte med at lede i de viste numre/grupper for at finde frem til den korrekte 6-cifrede kode du vil sætte på medarbejderen.
  • Der findes ikke DISCO-koder for medarbejdere, der har stillingsbetegnelsen chefkonsulent, formand, sjakbajs, supervisor o.l. DISCO-koden skal findes efter bl.a. det faglige indhold i stillingen.