Forside  » Autorisation af administrator

Autorisation af administrator


DA Statistik har brug for en eller flere kontaktpersoner, som vi kan henvende os til omkring indberetning og kvalitetssikring af statistik til DA Statistik.  

Til det formål har vi som det første brug for en administrator, der:

  • får adgang til indberettede løn- og personoplysninger for samtlige medarbejdere inklusive ledere på jeres virksomhed
  • kan delegere opgave med at indberette statistik til andre kontaktpersoner med relevant viden om de statistikker, som virksomheden deltager i
  • kan svare på spørgsmål fra DA Statistik om de indberettede oplysninger
  • har ansvar for at alle indberetninger bliver indsendt

Hvis administrator ikke har mulighed for at give adgang til andre personer, vil administrator modtage henvendelser fra DA Statistik, der vedrører anmodninger, evt. påmindelser samt tilbagemeldinger om datakvaliteten. Derudover vil administrator skulle sikre, at alle indberetninger bliver indsendt.

Du opretter administrator ved at udfylde felterne nedenfor. Herefter skal en repræsentant for virksomheden, på vegne af den øverste ledelse, godkende oprettelsen. Godkendelse gennemføres med NemID.
Vi vil oprette jeres administrator, når I har godkendt, hvem der skal være administrator. Administrator modtager herefter en velkomstmail (afsender: robot-dastat@da.dk). Midlertidigt password bliver sendt som personligt brev med PostNord til administratoren.

Autorisationen gælder for:
Skal udfyldes og bestå af 8 cifre
Skal udfyldes
Administratorens kontaktoplysninger:

Administrator får adgang til virksomhedens indberettede løn- og personoplysninger for samtlige medarbejdere i virksomheden på indberetning.da.dk.

Skal udfyldes
Skal udfyldes
Skal udfyldes og bestå af 8 cifre
Skal udfyldes og være en gyldig emailadresse

For at DA Statistik kan oprette ovenstående administrator for virksomheden, har vi brug at sikre os, at det er godkendt af virksomhedens øverste ledelse. 
Den øverste ledelse er indforstået med, at det kan være en medarbejder med virksomhedens NemID, der godkender på ledelsens vegne. 

Kontaktoplysninger for person, der kan godkende med virksomhedens NemID:

 

Skal udfyldes
Skal udfyldes
Skal udfyldes og bestå af 8 cifre
Skal udfyldes og være en gyldig emailadresse

Læs mere om administratorrollen og roller for øvrige kontaktpersoner her.

De indsendte oplysninger om administrator og NemID-godkender gemmes hos DA. DA er dataansvarlig for behandling af oplysningerne, og det sker i overensstemmelse med persondatalovgivningen. Du kan læse mere om, hvordan DA opfylder persondatalovgivningens krav under menupunktet Om Persondata.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte DA Statistik via e-mail dastat@da.dk eller tlf. nr. 3338 9200.