Deltagelse

Alle deltagere får tilsendt et brev eller mail med anmodning om at indberette for det forudgående kalenderår. Indberetningsfristen fremgår af anmodningen, men kan også ses på forsiden af indberetning.da.dk.

Hvordan skal virksomheden indberette?

Indberetningsopgaven består i at tjekke den oversigt over anmeldte arbejdsulykker, som findes under Min side i det lukkede område her på indberetning.da.dk. Hvis der mangler ulykker på oversigten, supplere du indberetningen, og du redigerer i de registrerede oplysninger, hvis du konstaterer, at oplysningerne ikke er retvisende. Afslutningsvis godkender du indberetningen.

For hver arbejdssted (P-nr.) med ulykker skal indberetningen omfatte følgende oplysninger:
- Ulykkesdato
- EASY-løbenummer
- EASY-kode for hvordan skaden skete (årsag)
- EASY-kode for skadens art
- EASY-kode for skadet del af legemet
- Skadens fravær (følge)

Indberetningsmodulet på denne hjemmeside er eneste måde at tilføje eller redigere oplysninger på. Adgangen til oplysningerne kan alene ske med personligt Bruger-ID og password. I den deltagende virksomhed er det Superbrugeren på UlykkesStatistikken, der kan tjekke oversigten over arbejdsulykker.Rollen superbruger på UlykkesStatistikken tildeles af den person i virksomheden, som virksomhedens øverste ledelse har udpeget som administrator for virksomhedens deltagelse hos DA Statistik.