Gode råd

Hvilke arbejdsulykker?

Med dit bruger-id og password kan du i indberetningsmodulet på denne hjemmeside se en oversigt over de arbejdsulykker, som du i kalenderåret har anmeldt til Arbejdstilsynet.

Fraværet for hver arbejdsulykke skal du indberette supplerende direkte til DA (læs mere under Deltagelse i menuen til venstre). I den færdige statistik medtager vi kun arbejdsulykker, der har medført fravær ud over tilskadekomstdagen.

Hvad gør jeg, hvis der mangler en arbejdsulykke i oversigten? 
Hvis du mangler en eller flere ulykker i oversigten, som vi har modtaget fra Arbejdstilsynet eller hvis der er fejl i oversigten, skal du rette henvendelse til Arbejdstilsynet (www.at.dk). Hvis din henvendelse resulterer i en rettelse skal du efterfølgende kontakte Dorthe Jensen her i DA på e-mail DOJ@da.dk eller tlf. 33 38 92 29 og aftale, hvordan vi får de korrekte data med i statistikken.

Ingen arbejdsulykker!

Har der ikke været arbejdsulykker på virksomheden, kan du nøjes med at indberette nogle få oplysninger for hvert arbejdssted, f.eks. de præsterede timer og eventuelle tabte arbejdsdage fra ulykker indtruffet året før, men med tabte arbejdsdage i året efter. Disse tabte arbejdsdage kommer oftest fra arbejdsulykker indtruffet lige op til årsskiftet.

Hver virksomhed, som deltager, får sin egen virksomhedsstatistik

Du skal i udgangspunktet indberette til statistikken pr. arbejdssted. Har din virksomhed mere end et arbejdssted, skal du derfor sørge for at indberette de supplerende oplysninger på de rette arbejdssteder.  Indberetningsmodulet er bygget op omkring en oversigt over alle virksomhedens arbejdssteder, så du nemt kan se, hvilket arbejdssted, du er ved at indberette for. Efterfølgende vil du få en virksomhedsstatistik pr. arbejdssted.

Hvis du kun ønsker én samlet statistik, skal du fortælle os dette, når du indberetter de supplerende oplysninger via indberetningsmodulet på vores hjemmeside.

Én samlet statistik kan kun udarbejdes, hvis alle virksomhedens arbejdssteder falder inden for samme branche. Hvis du vil have en samlet statistik, skal du afkrydse denne mulighed i indberetningsmodulet.  Husk da, også at summere de præsterede arbejdstimer for arbejdere mv. for alle arbejdssteder.

P-enheder / P-nummer?

Virksomheder får et CVR-nr., når de registrerer sig hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Men de får også et andet nummer og nogle gange flere af dem: P-nummeret. P-nummeret knyttes til virksomhedens fysiske beliggenhed. Hvis virksomheden driver virksomhed flere steder, får hver enhed et P-nummer. Et P-nummer består af et 10-cifret entydigt nummer.  Læs mere på Erhvervs- og Selskabsstyrelsens hjemmeside.

Er du i tvivl...

...kan du kontakte Dorthe Jensen på e-mail DOJ@da.dk eller på direkte telefon 33 38 92 29.