Forside  » Om indberetning  » ArbejdsUlykker  » Indberetningsfelter

Indberetningsfelter

Oversigt over oplysninger til ulykkesstatistikken.

Oplysninger med kursiv modtager DA Statistik fra Arbejdstilsynet, og øvrige oplysninger markeret med rød skal virksomheden indtaste direkte hos DA Statistik. Skemaet til indtastning findes, når brugeren er logget ind og efterfølgende vælger Indberet Statistikoplysninger. Her vil det også fremgå, hvilke oplysninger vi har modtaget fra Arbejdstilsynet.


Oplysninger for hvert arbejdssted (pr. P-nummer):

- virksomhedens CVR-nr.
- arbejdsstedets P-nummer
- antal præsterede timer for arbejdere i kalenderåret
- angivelse af, om der er anvendt 5- eller 6-dages arbejdsuge
- antal tabte arbejdsdage for det indberettede kalenderår som følge af arbejdsulykker sket i det foregående kalenderår

Hvis der er arbejdsulykker på et P-nummer, angives de som følger:
- den tilskadekomnes CPR-nr.
- dato for ulykkestidspunkt
- den tilskadekomnes DISCO-kode
- EASY-kode for hvordan skaden skete (årsag)
- EASY-kode for skadens art
- EASY-kode for skadet del af legemet
- skadens følger (død/ej død)
- tabte arbejdsdage som følge af ulykken

Er du i tvivl...

...kan du kontakte Dorthe Jensen på e-mail DOJ@da.dk eller på direkte telefon 33 38 92 29.