Håndtering af hjemsendelse i lønstatistikken som følge af Corona tiltag

31-03-2020

Mange virksomheder har hjemsendt deres medarbejdere både med og uden løn.

For så vidt angår indberetning til lønstatistikken har vi følgende retningslinjer, der ikke afhænger af om der søges om lønkompensation: 

 

Hjemsendelse uden løn 

For fastlønnede indberettes dage uden løn i lønoplysning 0027. Vi skal ikke have løntrækket.

For timelønnede skal vi ikke have indberettet timer uden løn.

 

Hjemsendelse med fuld løn

For både fastlønnede og timelønnede skal vi blot have indberetningerne som normalt. Vi betragter hjemsendelse med fuld løn som arbejdet tid, da arbejdsgiveren fortsat kan råde over medarbejderens tid.

I disse tilfælde skal det ikke indberettes som fravær med betaling.

 

Medarbejdere, som er syge eller karantæneramte som følge af Coronasmitte 

Hvis en medarbejder er syg eller karantæneramt som følge af Coronasmitte, skal dette indberettes på linje med alt andet fravær, hvortil der er betaling.