Lønstatistikvejledning 2024

16-11-2023

Nye og ændrede felter i 2024

 

Personoplysning (Ny oplysning fra 2024)

0630 Løntillæg for store bededag 

Lønoplysning (Ændring i indhold fra 2024)

0024 Feriebetalinger (timelønnede)

0029 Udbetaling af SH-konto, fritvalgskonto eller tilsvarende ordning

Lønoplysning (Ny eller obligatorisk oplysning fra 2024) 

0028 Udbetaling af løntillæg for store bededag 

0929 Opsparing til SH-konto, fritvalgskonto eller tilsvarende ordning

 

Lønstatistikvejledning 2024 findes her