PROLØN indberetning konjunkturstatistik for 1. kvartal 2024

05-03-2024

Til de virksomheder som anvender PROLØN

PROLØN har nu genindberettet Konjunkturstatistikken for 1. kvartal 2024, hvor lønoplysning 0630 (Løntillæg for store bededag) skulle være tilføjet.

Til de virksomheder som efterfølgende får en hel eller delvis afvisning fra DA Statistik.

Vi anbefaler at du tjekker, at personoplysning 0630 er oprettet korrekt i jeres lønsystem.

Se venligst PROLØNs beskedsystem for yderligere information.