Vejledningsmateriale til Løn- og Fravæsstatistikken for 2022

16-12-2021

Vejledningerne til Løn- og Fraværsstatistikken gældende fra 2022 er nu tilgængelige som pdf under Hjælp. Der er ingen nye person- eller lønoplysninger.

Indberetningsfristerne for 2022 er ligeledes opdateret, og findes her.

I 2022 skifter vi adgangsstyringssystem på indberetning.da.dk. Vi overgår til NemID/Medarbejdersignatur, og senest ved overgangen til MitID nedlægger vi muligheden for at logge ind med BrugerID og Adgangskode. Vi orienterer nærmere i løbet af januar eller februar 2022, hvor vi forventer at implementere løsningen.

Muligheden for at indberette lønstatistik for året 2021 vil ikke blive påvirket af skiftet idet du fortsat kan anvende bruger-ID og adgangskode, hvis du endnu ikke har bestilt NemID/Medarbejdersignatur.