Forside  » Om indberetning  » Tidsfrister

Tidsfrister

Tidsfristerne for indberetning til de enkelte statistkker er listet i skemaet.

Indberetningsfrister i 2018

Statistik

Statistikperiode

Opsamlingsperiode

Frist

StrukturStatistik

2017

Kalenderåret

22/1 2018

KonjunkturStatistik

1. kvt. 2018

Én lønperiode inkl. uge 7

5/3 2018

2. kvt. 2018

Én lønperiode inkl. uge 20

6/6 2018

3. kvt. 2018

Én lønperiode inkl. uge 33

5/9 2018

4. kvt. 2018

Én lønperiode inkl. uge 46

5/12 2018

Akkord- og Tidløn

Oplysningerne skal indgå i indberetningerne til Struktur- og KonjunkturStatistikken

Øvrige Medarbejderomkostninger

2017

Kalenderåret

5/3 2018

FraværsStatistik

2017

Kalenderåret

21/2 2018

ArbejdsUlykker

2017

Kalenderåret

15/5 2018