Forside  » Om indberetning  » Tidsfrister

Tidsfrister

Tidsfristerne for indberetning til de enkelte statistikker er listet i skemaet. Vi følger som udgangspunkt tidsfrister sat af Danmarks Statistik.

Indberetningsfrister i 2022

Statistik

Statistikperiode

Opsamlingsperiode

Frist

Lønstatistik - StrukturStatistik

2021

Kalenderåret

20/1 2022

Lønstatistik - KonjunkturStatistik

1. kvt. 2022

Én lønperiode inkl. uge 7

4/3 2022

2. kvt. 2022

Én lønperiode inkl. uge 20

3/6 2022

3. kvt. 2022

Én lønperiode inkl. uge 33

5/9 2022

4. kvt. 2022

Én lønperiode inkl. uge 46

5/12 2022

Lønstatistik - Akkord- og Tidløn

Oplysningerne skal indgå i indberetningerne til Struktur- og KonjunkturStatistikken for medlemmer af følgende arbejdsgiverorganisationer:

TEKNIQ Arbejdsgiverne • DI Dansk Byggeri • Danske Malermestre

Øvrige Medarbejderomkostninger

2021

Kalenderåret

3/3 2022

FraværsStatistik

2021

Kalenderåret

28/2 2022