Forside  » Om indberetning  » Tidsfrister

Tidsfrister

Tidsfristerne for indberetning til de enkelte statistikker er listet i skemaet. Vi følger som udgangspunkt tidsfrister sat af Danmarks Statistik.

Indberetningsfrister i 2024

Statistik

Statistikperiode

Opsamlingsperiode

Frist

Lønstatistik - StrukturStatistik

2023

Kalenderåret

22/1 2024

Lønstatistik - KonjunkturStatistik

1. kvt. 2024

Én lønperiode inkl. uge 7

5/3 2024

2. kvt. 2024

Én lønperiode inkl. uge 20

4/6 2024

3. kvt. 2024

Én lønperiode inkl. uge 33

3/9 2024

4. kvt. 2024

Én lønperiode inkl. uge 46

3/12 2024

Lønstatistik - Akkord- og Tidløn

Oplysningerne skal indgå i indberetningerne til Struktur- og KonjunkturStatistikken for medlemmer af følgende arbejdsgiverorganisationer:

TEKNIQ Arbejdsgiverne • DI Dansk Byggeri • Danske Malermestre

Øvrige Medarbejderomkostninger

2023

Kalenderåret

4/3 2024

FraværsStatistik

2023

Kalenderåret

26/2 2024