Forside  » Om indberetning  » Tidsfrister

Tidsfrister

Tidsfristerne for indberetning til de enkelte statistkker er listet i skemaet.

Indberetningsfrister i 2019

Statistik

Statistikperiode

Opsamlingsperiode

Frist

Lønstatistik - StrukturStatistik

2018

Kalenderåret

21/1 2019

Lønstatistik - KonjunkturStatistik

1. kvt. 2019

Én lønperiode inkl. uge 7

5/3 2019

2. kvt. 2019

Én lønperiode inkl. uge 20

4/6 2019

3. kvt. 2019

Én lønperiode inkl. uge 33

3/9 2019

4. kvt. 2019

Én lønperiode inkl. uge 46

3/12 2019

Lønstatistik - Akkord- og Tidløn

Oplysningerne skal indgå i indberetningerne til Struktur- og KonjunkturStatistikken

Øvrige Medarbejderomkostninger

2018

Kalenderåret

4/3 2019

FraværsStatistik

2018

Kalenderåret

26/2 2019

ArbejdsUlykker

2018

Kalenderåret

16/5 2019