Vejledningsmateriale til Løn- og Fravæsstatistikken for 2023

14-12-2022

Vejledningerne til Løn- og Fraværsstatistikken gældende fra 2023 er nu tilgængelige som pdf under Hjælp

I Fraværsstatistikken er der ingen nye oplysninger.

I Lønstatistikvejledningen er der indført en ny lønoplysning 0929 - Opsparing til S/H-konto, fritvalgskonto eller tilsvarende ordning. Indholdet i 0929 kan du læse mere om i vejledningen. 2023 er et overgangsår for indberetning af oplysningen - pr. 1. januar 2024 er den obligatorisk.

Indberetningsfristerne for 2023 er opdateret, og findes her.