Forside  » Arbejdsfunktion  » DISCO08-nomenklaturen

Koderne for arbejdsfunktioner - DISCO - er inddelt i 9 hovedgrupper:

1 Ledelsesarbejde
Direktører, lovgivere og højere embedsmænd. Hovedgruppen omfatter ledelsesarbejde på virksomhedens øverste administrative plan - uanset virksomhedens størrelse og uanset arbejdets krav til færdighedsniveau. I denne gruppe hører også personer, som leder dele af virksomheden, der økonomisk og personalemæssigt fungerer som selvstændige enheder.
2 Arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau inden for det pågældende område

Arbejde der består i anvendelse af viden og/eller forskning på det højeste niveau inden for et bestemt fagområde. Endvidere medarbejdere beskæftiget med undervisningsarbejde, der kræver høj faglig viden eller faglig viden kombineret med pædagogisk viden samt kunstnerisk eller anden intellektuel udfoldelse på højt niveau. Som eksempler kan nævnes ingeniører, læger, akademikere, arkitekter, advokater, lærere, journalister og sygeplejersker.

3 Arbejde der forudsætter viden på mellemniveau
Omfatter bl.a. teknikere og assistenter, funktioner inden for salg, finansiering, forretningsservice og administration samt politimæssigt arbejde.
4 Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde
Almindeligt kontorarbejde og kundeservice vedr. pengetransaktioner, reservationer o.l. Endvidere registreringsarbejde vedr. varelagre, transport, produktion, udlån og telefonomstillingsarbejde.   
5 Service- og salgsarbejde

Servicearbejde med relation til rejseaktivitet, husholdning, servering, personlig pleje, overvågnings- og redningsvæsen samt salgsarbejde vedr. kundeekspedition og demonstrationsarbejde.   

6 Arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri, ekskl. medhjælpere

Arbejde der retter sig mod det grønne område, som f.eks. gartnere og dyrepassere.

7 Håndværkspræget arbejde
Håndværkspræget arbejde inden for minedrift, industri samt bygge-,  anlægs- og fremstillingsvirksomhed. Arbejde, der primært består i betjening af maskiner, er indeholdt i hovedgruppe 8.  
8 Operatør- og monteringsarbejde samt transportarbejde
Betjening og overvågning af procesmaskiner og andre stationære maskiner, monterings- og samlebåndsarbejde samt transport- og anlægsarbejde.
9 Andet manuelt arbejde
Medarbejdere beskæftiget med rengøring, pakning og budtjeneste. Ligeledes arbejde, der ikke kræver særlige kvalifikationer inden for områder som landbrug, skovbrug, bygge- og anlægsvirksomhed, fremstillingsvirksomhed og transport.