Forside  » Arbejdsfunktion  » DISCO08-nomenklaturen
Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde
4 Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde
41 Almindeligt kontor- og sekretærarbejde
411 Almindeligt kontorarbejde
411000 Almindeligt kontorarbejde
412 Almindeligt sekretærarbejde
412000 Almindeligt sekretærarbejde
413 Indtastningsarbejde
413100 Tekstbehandlingsarbejde
413200 Dataregistreringsarbejde
42 Kundeservice
421 Kasserer- og inkassatorarbejde samt beslægtede funktioner
421100 Kundebetjening og kassererarbejde i pengeinstitutter
421200 Bookmaker- og croupierarbejde samt beslægtede funktioner
421300 Pantelånerarbejde og beslægtede funktioner
421400 Inkassatorarbejde og beslægtede funktioner
422 Kundeinformationsarbejde
422100 Rejsebureauarbejde
422200 Informationsarbejde på kundekontaktcentre
422300 Telefonomstillingsarbejde
422400 Hotelreceptionistarbejde
422500 Oplysnings- og forespørgselsarbejde
422600 Almindeligt receptionistarbejde, ekskl. hotelreceptionistarbejde
422700 Interviewarbejde inden for markedsundersøgelse
422900 Andet kundeinformationsarbejde
43 Almindeligt beregnings- og registreringsarbejde
431 Almindeligt beregningsarbejde
431100 Almindeligt regnskabs- og bogføringsarbejde
4312 Almindeligt kontorarbejde vedrørende statistik, finansielle transaktioner og forsikringer
431210 Almindeligt kontorarbejde ifm. udfærdigelse af statistik
431220 Almindeligt kontorarbejde ifm. finansielle transaktioner
431230 Forsikringsteknisk arbejde ifm. oprettelse og vedligeholdelse af forsikringspolicer
431240 Forsikringsteknisk arbejde ifm. sagbehandling af skader
431300 Almindeligt kontorarbejde inden for lønbehandling
432 Kontorarbejde inden for materialeregistrering og transport
432100 Lagerekspeditionsarbejde
432200 Registreringsarbejde inden for produktion
4323 Registreringsarbejde inden for transport- og trafikstyring
432310 Tilrettelæggelse af jernbanetransport
432320 Tilrettelæggelse af lufttransport – ikke flyveledere
432330 Tilrettelæggelse af godstransport til lands
432340 Tilrettelæggelse af udrykning ifm. redningstjeneste
432390 Anden tilrettelæggelse af transport
44 Andet almindeligt kontor- og kundeservicearbejde
441 Andet almindeligt kontor- og kundeservicearbejde
441100 Biblioteksservicearbejde
4412 Postbud- og betjentarbejde samt postsorteringsarbejde
441210 Postbudarbejde
441220 Betjentarbejde, intern postsortering og omdeling
441300 Korrekturlæsning og beslægtede funktioner
441500 Arbejde med arkivering og kopiering
441600 Almindeligt kontorarbejde inden for HR
441900 Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde ikke klassificeret andetsteds