Forside  » Arbejdsfunktion  » DISCO08-nomenklaturen
Service- og salgsarbejde
5 Service- og salgsarbejde
51 Servicearbejde
511 Service- og kontrolarbejde under transport og rejser
5111 Servicearbejde af passagerer i forbindelse med rejser
511110 Passagerbetjening under rejser
511120 Passagerbetjening i lufthavne og havneterminaler
511200 Kontrolarbejde under rejser
511300 Turist- og rejselederarbejde
512 Kokkearbejde
512000 Kokkearbejde (ekskl. køkkenchefarbejde)
513 Tjenere og bartendere
513100 Tjenerarbejde
513200 Bartenderarbejde
514 Frisørarbejde og kosmetologarbejde samt beslægtede funktioner
514100 Frisørarbejde
514200 Kosmetologarbejde og beslægtede funktioner
515 Inspektørarbejde inden for rengøring, husholdning og ejendomme
515100 Rengøringsinspektørarbejde
515200 Husbestyrerarbejde
515300 Ejendomsinspektørarbejde
516 Andet servicearbejde
516100 Astrologiarbejde og beslægtede funktioner
516200 Kammertjenerarbejde
516300 Bedemandsarbejde
516400 Arbejde med kæledyr
516500 Kørelærerarbejde
516900 Servicearbejde ikke klassificeret andetsteds
52 Salgsarbejde (ekskl. agentarbejde)
521 Salgsarbejde på gade og marked
521100 Stade- og markedssalg
521200 Gadesalg af fødevarer
522 Salgsarbejde i butik
522300 Salgsarbejde i butik
523 Kasseassistentarbejde og beslægtet kundebetjening
523000 Kasseassistentarbejde og beslægtet kundebetjening
524 Andet salgsarbejde
524100 Modelarbejde
524200 Demonstrationsarbejde
524400 Salgsarbejde i kundekontaktcentre
524500 Salgsarbejde på servicestationer
524600 Kasseassistentarbejde inden for catering og fastfood
524900 Salgsarbejde ikke klassificeret andetsteds
53 Omsorgsarbejde
531 Børneomsorgarbejde og hjælpelærerarbejde
5311 Børneomsorgsarbejde
531110 Dagplejearbejde
531120 Pædagogisk medhjælp
531190 Andet børneomsorgsarbejde
531200 Hjælpelærerarbejde
532 Omsorgsarbejde inden for sundhedsområdet
5321 Omsorgsarbejde på institutioner og hospitaler (ekskl. plejehjem)
532110 Social- og sundhedsarbejde på institutioner og hospitaler, medhjælpere
532120 Social- og sundhedsarbejde på institutioner og hospitaler, assistenter
532130 Portørarbejde på institutioner og hospitaler
532190 Andet omsorgsarbejde på institutioner og hospitaler
5322 Social- og sundhedsarbejde i private hjem (inkl. plejehjem)
532210 Social- og sundhedsarbejde i private hjem, medhjælpere
532220 Social- og sundhedsarbejde i private hjem, assistenter
532900 Andet omsorgsarbejde inden for sundhedsområdet
54 Rednings- og overvågningsarbejde
541 Rednings- og overvågningsarbejde
541100 Brandslukningsarbejde
541200 Politiarbejde
541300 Fængselsbetjentarbejde
541400 Sikkerhedsvagtarbejde
541900 Andet rednings- og overvågningsarbejde (ekskl. ambulancebehandlere)