Forside  » Arbejdsfunktion  » DISCO08-nomenklaturen
Andet manuelt arbejde
9 Andet manuelt arbejde
91 Rengøringsarbejde
911 Rengøringsarbejde i private hjem, hoteller og kontorer
911100 Rengøringsarbejde i private hjem
9112 Rengøringsarbejde undtagen i private hjem
911210 Rengøring af kontorer og beboelsesområder
911220 Rengøring på hospitaler o.l.
911230 Rengøring af industrilokaliteter
911240 Rengøring på hoteller o.l.
911250 Rengøring af passagerområder i transportmidler
911260 Tværgående serviceopgaver
912 Manuelt rengøringsarbejde af køretøjer, vinduer, vasketøj og andet
912100 Manuel vask og presning af tøj
912200 Rengøring af transportmidler
912300 Vinduespudsning
9129 Andet rengøringsarbejde
912910 Rengøring ved skadeservice
912990 Andet rengøringsarbejde
92 Manuelt arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri
921 Manuelt arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri
921100 Manuelt arbejde inden for agerbrug
921200 Manuelt arbejde inden for husdyravl
921300 Manuelt arbejde inden for både agerbrug og husdyravl
921400 Manuelt arbejde inden for havebrug og væksthusgartneri
921500 Manuelt skovarbejde
921600 Manuelt arbejde inden for fiskeri og akvakultur
93 Manuelt arbejde inden for råstofudvinding, bygge- og anlægssektoren, produktion og transport
931 Manuelt arbejde inden for råstofudvinding og bygge- og anlægssektoren
931100 Manuelt arbejde inden for råstofudvinding
9312 Manuelt arbejde inden for anlægssektoren
931210 Asfaltarbejde
931220 Medhjælp med brolæggerarbejde
931230 Kabelarbejde
931240 Montage af luftledninger
931290 Jord-, kloak- og andet anlægsarbejde
9313 Manuelt arbejde inden for byggesektoren
931310 Medhjælp ved isoleringsarbejde
931320 Medhjælp ved tagdækningsarbejde
931330 Medhjælp ved murerarbejde
931340 Beton- jernbeton og montagearbejde
931350 Opsætning og nedtagning af stilladser
931390 Medhjælp ved andet bygningsarbejde
932 Manuelt produktionsarbejde
932100 Pakkeriarbejde
932900 Andet manuelt produktionsarbejde
933 Transport- og lagerarbejde
933100 Førere af hånd- og pedaldrevne køretøjer
933200 Førere af dyretrukne køretøjer og maskineri
933300 Arbejde med lastning og losning
9334 Arbejde med opfyldning af lager og butik
933410 Lager- og pakhusarbejde
933420 Medhjælp i butik mv. (ekskl. kassearbejde)
94 Manuelt arbejde med tilberedning af mad
941 Manuelt arbejde med tilberedning af mad
941100 Tilberedning af fastfood
9412 Køkkenhjælp mv.
941210 Medhjælp i køkken
941220 Afrydning i restaurantioner o.l.
95 Gadesalg og -service
951 Servicearbejde på gaden
951000 Servicearbejde på gaden
952 Gadesalg (undtagen madvarer)
952000 Gadesalg (undtagen madvarer)
96 Renovationsarbejde og andet manuelt arbejde
961 Renovationsarbejde
961100 Indsamling af skrald og genbrugsartikler
961200 Arbejde med affaldssortering
961300 Gadefejning og beslægtet arbejde
962 Andet manuelt arbejde
9621 Kurérarbejde og transport af bagage
962110 Kurérarbejde
962120 Transport af bagage
962200 Forefaldende arbejde
962300 Måleraflæsning og tømning af salgsautomater
962400 Arbejde med indsamling af vand og brænde
962900 Andet manuelt arbejde