Forside  » Arbejdsfunktion  » DISCO08-nomenklaturen
Arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri ekskl. medhjælp
6 Arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri ekskl. medhjælp
61 Arbejde inden for landbrug og gartneri ekskl. medhjælp
611 Arbejde med plantevækst
611100 Dyrkning af markafgrøder inden for jordbrug
611200 Dyrkning af afgrøder fra træer og buske
6113 Væksthus- og anlægsgartnerarbejde
611310 Produktions- og væksthusgartnerarbejde
611320 Anlægsgartnerarbejde
611390 Andet gartnerarbejde
611400 Dyrkning af blandede afgrøder
612 Arbejde med dyreopdræt
612100 Arbejde med opdræt af husdyr, ekskl. fjerkræ
612200 Arbejde med opdræt af fjerkræ
612300 Arbejde med bi- og silkeavl
612900 Andet arbejde med dyreopdræt
613 Arbejde med dyrkning af plantevækst og opdræt af dyr
613000 Arbejde med dyrkning af plantevækst og opdræt af dyr
62 Arbejde inden for skovbrug, fiskeri og jagt
621 Skovbrugsarbejde
621000 Skovbrugsarbejde
622 Arbejde med fiskeri og jagt
622100 Arbejde inden for akvakultur
622200 Arbejde med fiskeri i kyst- og søområder
622300 Arbejde med havfiskeri
622400 Jagtarbejde