Forside  » Arbejdsfunktion  » DISCO08-nomenklaturen
Arbejde der forudsætter viden på mellemniveau
3 Arbejde der forudsætter viden på mellemniveau
31 Teknikerarbejde inden for videnskab, ingeniørvirksomhed og skibs- og luftfart
311 Teknikerarbejde inden for fysisk videnskab og ingeniørvirksomhed
3111 Teknikerarbejde inden for kemisk og fysisk videnskab
311110 Laborantarbejde
311120 Assistentarbejde i laboratorier
311130 Laboratorieteknikerarbejde
311140 Teknikerarbejde inden for geologi, meteorologi og astronomi
311200 Teknikerarbejde inden for byggeri- og anlæg
311300 Teknikerarbejde inden for det elektriske område
311400 Teknikerarbejde inden for det elektronisk område
3115 Teknikerarbejde inden for det mekaniske område
311510 Teknikerarbejde inden for VVS
311590 Teknikerarbejde inden for andre mekaniske områder
311600 Teknikerarbejde inden for det kemiske område
311700 Teknikerarbejde inden for minedrift og metallurgi
311800 Teknisk tegnearbejde
311900 Andet teknikerarbejde inden for fysisk videnskab og ingeniørvirksomhed
313 Teknisk kontrolarbejde inden for processtyring
313100 Teknisk kontrolarbejde på kraftværker
313200 Teknisk kontrolarbejde på forbrændings- og vandrensningsanlæg
313300 Teknisk kontrolarbejde på kemiske behandlingsanlæg
313400 Teknisk kontrolarbejde på olie- og naturgasraffinaderier
313500 Teknisk kontrolarbejde ved metalproduktion
313900 Andet teknisk kontrolarbejde inden for processtyring
314 Teknikerarbejde inden for biovidenskab
314100 Teknikerarbejde inden for biovidenskab (undtagen medicinsk område)
314200 Landbrugsteknikerarbejde
314300 Skovbrugsteknikerarbejde
315 Teknikerarbejde inden for skibs- og luftfart
315100 Teknikerarbejde inden for skibsfart
315200 Skibsførerarbejde
315300 Flypilotarbejde
3154 Flyvelederarbejde
315410 Flyvelederarbejde
315420 Planlægning og afvikling af flytrafik i øvrigt
315500 Teknikerarbejde inden for luftfartssikkerhed
32 Teknikerarbejde og assisterende arbejde inden for sundhedsområdet
321 Teknikerarbejde inden for det medicinske og farmaceutiske område
321100 Teknikerarbejde inden for brug af medicinsk røntgen- og behandlingsudstyr
3212 Teknikerarbejde i medicinske og patologiske laboratorier
321210 Bioanalytikerarbejde, basisfunktioner
321220 Bioanalytikerarbejde, specialfunktioner
321230 Laborantarbejde på sygehuslaboratorier
321290 Andet teknikerarbejde i medicinske og patologiske laboratorier
3213 Arbejde inden for farmaci
321310 Farmakonomarbejde
321390 Andet arbejde inden for farmaci
321400 Teknikerarbejde inden for fremstilling af proteser
322 Assisterende arbejde inden for sygepleje og jordemoderarbejde
322100 Assisterende arbejde inden for sygepleje
322200 Assisterende arbejde inden for fødselshjælp
323 Assisterende arbejde inden for naturmedicin og alternativ behandling
323000 Assisterende arbejde inden for naturmedicin og alternativ behandling
324 Assisterende veterinærarbejde og veterinærteknisk arbejde
324000 Assisterende veterinærarbejde og veterinærteknisk arbejde
325 Andet tekniker- og assistentarbejde inden for sundhedsområdet
3251 Arbejde med tandpleje
325110 Tandklinikassistentarbejde
325120 Tandplejerarbejde
325200 Teknikerarbejde inden for medicinsk registrering og sundhedsinformation
325300 Assisterende sundhedsarbejde ved lokale/akutte behandlingscentre
325400 Teknikerarbejde inden for fremstilling af synshjælpemidler
325500 Assisterende arbejde inden for fysioterapi
325600 Assisterende arbejde inden for sundhedsområdet
3257 Arbejde med kontrol af arbejdsmiljø og sikkerhed
325710 Kontrolarbejde vedr. arbejdsmiljø
325720 Kontrolarbejde vedr. sikkerhed
325730 Assistentarbejde og rådgivning vedr. hygiejne og miljøteknisk arbejde
325800 Redningsarbejde (Ambulancebehandler)
325900 Tekniker- og assistentarbejde inden for sundhedsområdet ikke klassificeret andetsteds
33 Arbejde inden for forretningsservice, økonomi, administration og salg
331 Arbejde med finans, regnskab og matematik
3311 Arbejde med omsætning af værdipapirer og valuta
331110 Handel med værdipapirer og valuta
331120 Afvikling af handel med værdipapirer og valuta (back office)
3312 Arbejde med kredit- og långivning
331210 Arbejde med kreditbevilling og –analyse
331220 Arbejde med erhvervskunder – standardprodukter
331230 Arbejde med privatkunder – standardprodukter
331240 Arbejde med både erhvervs- og privatkunder – standardprodukter
331300 Regnskabsarbejde
331400 Arbejde med statistik og matematik
331500 Vurderings- og takseringsarbejde
332 Agent- og mæglerarbejde inden for salg og indkøb
3321 Forsikringsarbejde
332110 Forsikringssalgsarbejde med egen kundeportefølje
332120 Forsikringssalgsarbejde uden egen kundeportefølje
332130 Forsikringsteknisk vurdering
332200 Salgsarbejde (agenter)
332300 Indkøbsarbejde (agenter)
332400 Erhvervsmæglerarbejde
333 Arbejde inden for forretningsservice
3331 Speditørarbejde
333110 Speditørarbejde vedr. land- og lufttransport
333120 Speditørarbejde vedr. skibsfart
333190 Speditørarbejde i øvrigt
333200 Konference- og eventplanlægning
333300 Jobformidling
3334 Ejendomsmægler- og ejendomsadministratorarbejde
333410 Ejendomsmæglerarbejde
333420 Ejendomshandlerarbejde
333430 Ejendomsadministratorarbejde
333900 Andet arbejde inden for forretningsservice
334 Administrativt sekretærarbejde
334200 Advokatsekretærarbejde
3343 Chef- og direktionssekretærarbejde
334310 Chef- og direktionssekretærarbejde
334320 Oversættelse af korrespondance
334400 Lægesekretærarbejde
335 Arbejde med forvaltning og udøvelse af lovgivning
335100 Told- og grænsebetjentarbejde
335200 Administration af skatte- og afgiftslovgivning
335300 Formidling af offentlige ydelser
335400 Udstedelse af pas, kørekort o.l.
335500 Politimæssigt undersøgelsesarbejde
335900 Andet arbejde med forvaltning og udøvelse af lovgivning
34 Arbejde inden for jura, samfundsvidenskab og kultur
341 Arbejde inden for jura og samfundsforhold
341100 Juridisk arbejde på mellemniveau
341200 Social rådgivningsarbejde på mellemniveau
341300 Arbejde med tilknytning til religion på mellemniveau
342 Arbejde med sport og fitness
342100 Sportsudøvere
342200 Træner-, instruktør- og dommerarbejde inden for sport
342300 Instruktørarbejde inden for fitness og beslægtede områder
343 Arbejde inden for kunstneriske, kulturelle og kulinariske områder
343100 Fotografarbejde
343200 Indretningsarkitekt- og dekoratørarbejde
343300 Galleri-, museums- og biblioteksteknikerarbejde
343400 Køkkenchefarbejde
343500 Andet arbejde inden for kunstneriske, kulturelle og kulinariske områder
35 Informations- og kommunikationsteknikerarbejde
351 Driftsteknikerarbejde og brugersupportarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi
351100 Driftsteknikerarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi
351200 Brugersupportarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi
351300 Netværks- og systemteknikerarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi
351400 Internetteknikerarbejde
352 Teknikerarbejde inden for audiovisuelle medier og telekommunikation
352100 Teknikerarbejde inden for audiovisuelle medier
352200 Teknikerarbejde inden for telekommunikation