Forside  » Arbejdsfunktion  » DISCO08-nomenklaturen
Ledelsesarbejde
1 Ledelsesarbejde
11 Øverste ledelse i lovgivende myndigheder, virksomheder og organisationer
111 Øverste ledelse i lovgivende myndigheder, offentlige virksomheder og organisationer
111100 Øverste ledelse i lovgivende myndigheder
111200 Øverste ledelse i offentlige virksomheder
111400 Øverste ledelse i interesseorganisationer
112 Øverste virksomhedsledelse
1120 Øverste virksomhedsledelse
112010 Øverste administrerende virksomhedsledelse
112020 Virksomhedsledelse af tværgående funktioner
12 Ledelse inden for administration og erhvervsorienterede funktioner
121 Ledelse inden for forretningsservice og administrative funktioner
121100 Ledelse inden for økonomifunktioner
121200 Ledelse inden for HR-funktioner
1213 Ledelse inden for offentlig administration og virksomhedsstrategi/policy området
121310 Ledelse inden virksomhedsstrategi/policy området
121320 Administrativ ledelse i den offentlige sektor
1219 Ledelse inden for anden forretningsservice og andre administrative funktioner
121910 Ledelse af rengøringsfunktioner o.l.
121920 Ledelse af logistikfunktioner
121990 Anden ledelse inden for forretningsservice og administrative funktioner i øvrigt
122 Ledelse af forretnings- og udviklingsorienterede funktioner
122100 Ledelse af salg og marketing
122200 Ledelse af reklame og PR
122300 Ledelse af kommerciel forskning og udvikling
13 Ledelse af hovedaktiviteten inden for produktions- og servicevirksomhed
131 Ledelse af produktion i landbrug, skovbrug og fiskeri
131100 Ledelse af produktion i landbrug og skovbrug
131200 Ledelse af produktion inden for akvakultur og fiskeri
132 Ledelse af hovedaktiviteten inden for fremstillingsvirksomhed, råstofudvinding, byggeri, forsyning, distribution mv.
132100 Ledelse af hovedaktiviteten inden for fremstillingsvirksomhed (undtagen landbrug, skovbrug og fiskeri)
132200 Ledelse af hovedaktiviteten inden for råstofudvinding
132300 Ledelse af hovedaktiviteten inden for bygge- og anlægsvirksomhed
132400 Ledelse af hovedaktiviteten inden for forsyning, distribution o.l.
133 Ledelse af hovedaktiviteten inden for informations- og kommunikationsteknologi
1330 Ledelse af hovedaktiviteten inden for informations- og kommunikationsteknologi
133010 Ledelse af hovedaktiviteten inden for informations- og kommunikationsteknologi (Business to Business)
133020 Ledelse af intern IT
134 Ledelse af hovedaktiviteten inden for servicefag
134100 Ledelse af hovedaktiviteten inden for pædagogisk arbejde med og omsorg for børn
134200 Ledelse af hovedaktiviteten inden for sundhedsområdet
134300 Ledelse af hovedaktiviteten inden for ældreplejen
134400 Ledelse af hovedaktiviteten inden for det sociale område
134500 Ledelse af hovedaktiviteten inden for undervisningsområdet
134600 Ledelse af hovedaktiviteten inden for finans- og forsikringsområdet
1349 Anden ledelse af hovedaktiviteten inden for servicefag
134910 Ledelse af hovedaktiviteten inden for politi og retsvæsen
134990 Anden ledelse af hovedaktiviteten inden for servicefag i øvrigt
14 Ledelse af hovedaktiviteten inden for hotel og restauration, detail- og engroshandel og andre serviceområder
141 Ledelse af hovedaktiviteten inden for hoteller og restauration
141100 Ledelse af hovedaktiviteten af hoteller
141200 Ledelse af hovedaktiviteten inden for restauration
142 Ledelse af hovedaktiviteten inden for detail- og engroshandel
1420 Ledelse af hovedaktiviteten inden for detail- og engroshandel
142010 Ledelse af hovedaktiviteten inden for detailhandel
142020 Ledelse af hovedaktiviteten inden for engroshandel
143 Ledelse af hovedaktiviteten inden for andre serviceområder
143100 Ledelse af hovedaktiviteten inden for sport, forlystelse og kultur
143900 Ledelse af hovedaktiviteten inden for andre serviceområder