Forside  » Arbejdsfunktion  » DISCO08-nomenklaturen
Operatør-,monterings- og transportarbejde
8 Operatør-,monterings- og transportarbejde
81 Operatørarbejde ved stationære anlæg og maskiner
811 Operatørarbejde ved anlæg i minedrift og råstofudvinding
811100 Mine- og stenbrudsarbejde
811200 Operatørarbejde ved anlæg til råstofudvinding
811300 Boreanlægsarbejde
811400 Operatørarbejde ved fremstilling af cement-, sten- og andre råstofprodukter
812 Operatørarbejde ved forarbejdning og færdiggørelse af metal
812100 Operatørarbejde ved forarbejdning af metal
812200 Operatørarbejde ved overfladebehandling af metal
813 Operatørarbejde ved fremstilling af kemiske og fotografiske produkter
8131 Operatørarbejde ved fremstilling af kemiske produkter
813110 Operatørarbejde ved fremstilling af kemiske produkter i medicinalindustri
813120 Operatørarbejde ved fremstilling af kemiske produkter ekskl. medicinalindustri
813200 Operatørarbejde ved fremstilling af fotografiske produkter
814 Operatører af maskiner til fremstilling af gummi-, plastik- og papirprodukter
814100 Operatørarbejde ved fremstilling af gummiprodukter
8142 Operatørarbejde ved fremstilling af plast
814210 Operatørarbejde ved fremstilling af plast til videreforarbejdning
814220 Operatørarbejde ved fremstilling af plastprodukter
814300 Operatørarbejde ved fremstilling af papirprodukter
815 Operatørarbejde ved fremstilling af tekstil-, pels- og læderprodukter
815100 Operatørarbejde ved forarbejdning af materialer i fiber og tekstil
815200 Operatørarbejde ved vævning og strikning
815300 Operatørarbejde af symaskiner
815400 Operatørarbejde ved blegning, farvning og rensning af tekstiler
815500 Operatørarbejde ved klargøring af pels og læder
815600 Operatørarbejde ved fremstilling af fodtøj og tilsvarende produkter
815700 Operatørarbejde af vaskemaskiner
815900 Andet operatørarbejde ved fremstilling af tekstil-, pels- og læderprodukter
816 Operatørarbejde ved fremstilling af nærings- og nydelsesmidler
8160 Operatørarbejde ved fremstilling af nærings- og nydelsesmidler
816010 Industrielt slagteriarbejde og behandling af råvarer (ekskl. fjerkræ)
816020 Industrielt slagteriarbejde og behandling af råvarer, fjerkræ
816030 Behandling af råvarer i fiskeindustri
816040 Arbejde med færdigvareproduktion i nærings- og nydelsesmiddelindustri
817 Operatørarbejde ved træforarbejdning og papirfremstilling
817100 Operatørarbejde ved fremstilling af papirmasse og papirprodukter
817200 Operatørarbejde ved træforarbejdning
818 Andet operatørarbejde ved stationære anlæg og maskiner
818100 Operatørarbejde ved fremstilling af glas og keramik
8182 Operatørarbejde ved dampmaskine- og kedelanlæg
818210 Operatørarbejde ved dampmaskine- og kedelanlæg i forsyningsindustri
818290 Andet operatørarbejde ved dampmaskine- og kedelanlæg
818300 Operatørarbejde af maskiner til pakning, påfyldning og mærkning
8189 Andet operatørarbejde ved stationære anlæg og maskiner
818910 Operatørarbejde ved stationære anlæg inden for vandforsyning og forbrændings- og rensningsanlæg
818990 Andet operatørarbejde ved stationære anlæg og maskiner
82 Monteringsarbejde
821 Monteringsarbejde
821100 Monteringsarbejde af mekaniske maskiner
821200 Monteringsarbejde af elektrisk og elektronisk udstyr
821900 Andet monteringsarbejde
83 Chaufførarbejde og førere af køretøjer og mobile maskiner
831 Togførerarbejde og tograngering
831100 Togførerarbejde
831200 Tograngering
832 Chauffører af biler, varevogne og motorcykler
832100 Motorcykelførere
8322 Chauffører af biler, taxier og varevogne
832210 Hyrevogns- og privatchaufførarbejde eller tilsvarende chaufførarbejde
832220 Varevognschaufførarbejde
832230 Varevognschaufførarbejde med salgs- og repræsentationsopgaver
832240 Varevognschaufførarbejde med renovationsopgaver
833 Chauffører af busser og lastbiler
8331 Buschauffører
833110 Buschauffører, national rutefart
833120 Buschauffører, national turistfart
833130 Buschauffører, international rutefart
833140 Buschauffører, international turistfart
8332 Lastbilchauffører
833210 Lastbilchauffører, national transport
833220 Lastbilchauffører, international transport
833230 Lastbilchauffører med salgs- og repræsentationsopgaver
833240 Lastbilchauffører med renovationsopgaver
833250 Lastbilchauffører med flytteopgaver
833260 Lastbilchauffører med farligt gods
834 Førere af mobile maskiner
834100 Førere af mobile landsbrugs- og skovbrugsmaskiner
834200 Entreprenørmaskinførerarbejde
8343 Kran- og liftførerarbejde
834310 Kran- og liftførerarbejde ved stationære enheder
834320 Kran- og liftførerarbejde ved mobile enheder
834400 Truckførerarbejde
835 Dæksarbejde og medhjælp om bord på skibe
835000 Dæksarbejde og medhjælp om bord på skibe