Forside  » Arbejdsfunktion  » DISCO08-nomenklaturen
Håndværkspræget arbejde
7 Håndværkspræget arbejde
71 Håndværkspræget arbejde inden for byggeri, undtagen elektrikerarbejde
711 Bygningsarbejde (ekskl. medhjælpere) - basis
7112 Murer- og brolægningsarbejde
711210 Murerarbejde
711220 Brolægningsarbejde
711300 Stenhuggerarbejde
7114 Arbejde med opførelse af betonkonstruktioner
711410 Struktørarbejde
711420 Terrazzoarbejde
7115 Tømrer- og bygningssnedkerarbejde
711510 Tømrer- og snedkerarbejde, byggeri
711520 Tømrer- og snedkerarbejde, skibe
7119 Andet bygningsarbejde – basis
711910 Fremstilling af bygningskonstruktioner i stål
711990 Andet bygningsarbejde i øvrigt
712 Bygningsarbejde (ekskl. medhjælpere) - finish
712100 Arbejde med tagdækning
712200 Arbejde med gulv- og klinkelægning
712300 Stukkatørarbejde
712400 Arbejde med isolering af bygninger
712500 Glarmesterarbejde
712600 VVS-arbejde
712700 Montørarbejde inden for klima- og køleteknik
713 Malere og arbejde inden for rensning af bygninger
7131 Malerarbejde
713110 Bygningsmaler- og tapetsererarbejde
713120 Skibsmalerarbejde
713200 Sprøjtelakererarbejde
7133 Rensning af bygninger
713310 Skorstensfejerarbejde
713320 Kemisk og mekanisk rensning af bygningsoverflader
72 Metal- og maskinarbejde
721 Pladearbejde, svejsning og beslægtede funktioner
721100 Formning og støbning af emner i metal
721200 Svejsearbejde og skærebrænding
721300 Pladesmedarbejde
721400 Stålkonstruktionsarbejde
721500 Riggerarbejde
722 Smede, værktøjsmagere og beslægtede funktioner
722100 Smedearbejde
722200 Værktøjsmagerarbejde
722300 Operatør- og opstillingsarbejde af metalforarbejdningsmaskiner
722400 Arbejde med polering og slibning af emner i metal
723 Mekanikerarbejde
7231 Mekanikerarbejde inden for motorkøretøjer
723110 Mekanikerarbejde, person- og varevogne
723120 Mekanikerarbejde, lastvogne
723190 Mekanikerarbejde, andre områder
723200 Flymekanikerarbejde
723300 Mekanikerarbejde, landbrugs- og industrimaskiner
723400 Mekanikerarbejde, cykler og tilsvarende køretøjer
73 Præcisionshåndværk og grafisk arbejde
731 Præcisionshåndværk
731100 Finmekanikerarbejde
731200 Håndfremstilling af musikinstrumenter
731300 Juveler-, guld- og sølvsmedearbejde
731400 Pottemagerarbejde og beslægtede funktioner
731500 Glaspusterarbejde og arbejde med færdiggørelse af glasprodukter
7316 Skiltemaler-, dekoratør- og gravørarbejde
731610 Skiltemalerarbejde
731620 Porcelænsmalerarbejde
731690 Andet male- og dekorationsarbejde inden for præcisionshåndværk
731700 Håndfremstilling af produkter i træ og tilsvarende materialer
731800 Håndfremstilling af produkter i tekstil, læder og tilsvarende materialer
731900 Andet præcisionshåndværk
732 Grafisk arbejde
732100 Prepressarbejde og grafisk formfremstilling
732200 Trykkerarbejde
732300 Arbejde med færdiggørelse og indbinding af trykte produkter
74 Arbejde inden for det elektriske og elektroniske område
741 Installation- og reparation af elektrisk udstyr
741100 Elektrikerarbejde
741200 Elektromekanikerarbejde
741300 Installation og reparation af elektrisk ledningsføring inden for forsyningsvirksomhed
742 Installation og reparation af elektronik og telekommunikation
742100 Elektronikmekanikerarbejde
742200 Installation og service inden for informations- og kommunikationsteknologi
75 Fødevarefremstilling, snedkeriarbejde, beklædningsfremstilling og beslægtede håndværk
751 Arbejde inden for nærings- og nydelsesmiddelområdet
7511 Slagterarbejde, fiskehandel og beslægtet arbejde inden for fødevarefremstilling
751110 Slagterarbejde i detailhandelen
751120 Håndforarbejdning af fisk og skaldyr i detailhandelen
751190 Anden håndforarbejdning af fødevarer i detailhandelen
751200 Bager- og konditorarbejde, ekskl. industri
751300 Fremstilling af mejeriprodukter
751400 Fremstilling og konservering af frugt, grøntsager og tilsvarende produkter
751500 Prøvesmagning af nærings- og nydelsesmidler
751600 Fremstilling af tobaksprodukter
752 Håndværkspræget arbejde i træindustri
752100 Håndværkspræget træimprægneringsarbejde
752200 Møbelsnedkerarbejde
752300 Operatør- og opstillingsarbejde af træbearbejdningsmaskiner
753 Tekstil- og beklædningsarbejde
753100 Skrædderarbejde og beslægtet arbejde
753200 Tilskærerarbejde
753300 Syarbejde og beslægtet arbejde
753400 Møbelpolstrerarbejde
753500 Forarbejdning af skind
753600 Skomagerarbejde og beslægtet arbejde
754 Andet håndværkspræget arbejde
754100 Dykkerarbejde
754200 Sprængnings- og fyrværkeriarbejde
754300 Kvalitetskontrol og testarbejde af produkter (undtagen nærings- og nydelsesmidler)
754400 Desinfektionsarbejde og skadedyrsbekæmpelse
754900 Håndværkspræget arbejde ikke klassificeret andetsteds