Forside  » Om indberetning  » DAK (DA foreningskoder)

DAK (DA foreningskoder)

DA-foreningskoder (DAK)

Som minimum skal virksomheder, der er medlem af to eller flere arbejdsgiverorganisationer (foreninger) i DA sørge for, at der på hver enkelt lønmodtager er en DAK-kode. DAK-koden, som er 4-cifret, indberettes sammen med de øvrige løn- og personoplysninger til DA's statistikker.

Hvorfor skal DAK-koden indberettes?

DAK-koden anvendes ved udarbejdelse af forskellige statistikservices til de enkelte arbejdsgiverorganisationer. DAK-koden sikrer, at lønmodtageren indgår i den statistik, hvor de hører til.

Virksomheden finder den korrekte DAK-kode ved at se på, hvilken arbejdsgiverorganisation, der forhandler den overenskomst, som lønmodtageren er omfattet af.

Hvis der på virksomheden er lønmodtagere, der ikke er omfattet af en overenskomst (oftest funktionærgruppen) findes den korrekte DAK-kode ud fra én af følgende kriterier:

- DAK-koden findes ud fra betragtninger om, hvilken arbejdsgiverorganisation virksomheden primært er medlem af

- DAK-koden findes ud fra, til hvilken arbejdsgiverorganisation, der betales kontingent for den pågældende lønmodtager

Klik her for oversigt over DAK-koder