Forside  » Om indberetning  » LønStatistik

LønStatistik

Lønstatistikken er en samlet betegnelse for de to statistikker, som analyserer lønforhold på DA-området. Lønstatistikken består af den årlige StrukturStatistik, som belyser lønniveauer samt den kvartalsvise KonjunkturStatistik, som belyser lønudviklingen.

Typerne der skal indberettes til de to statistikker er de samme, det er kun opsamlingsperioden, der adskiller dem. Den årlige lønstatistikindberetning skal omfatte data gældende for hele indkomståret, mens de kvartalsvise lønstatistikindberetninger kun skal omfatte data for en enkelt lønperiode.

Oplysninger til Akkord- og TidlønsStatistikken er kun pligtige at indberette for for virksomheder, der er medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne, Dansk Byggeri eller Danske Malermestre.

StrukturStatistikken

Alle virksomheder på DA-området, der beskæftiger lønmodtagere, skal deltage i DA's årlige StrukturStatistik, som belyser både lønniveau og lønudvikling for forskellige detaljerede grupper af lønmodtagere.

Indberetningen til statistikken skal omfatte alle lønmodtagere i hele virksomheden, og består af en række personoplysninger og lønoplysninger, som dækker lønmodtagerens faktiske ansættelsesperiode for den indberettede indsamlingsperiode. Under Struktur- og KonjunkturStatistik kan du læse mere om de person- og lønoplysninger, der skal indberettes samt de typiske fejl du skal undgå.

Vi retter automatisk henvendelse til alle nye deltagere i StrukturStatistikken, og indberetningspligten omfatter i praksis alle juridiske virksomheder med 2 eller flere ansatte (opgjort efter Erhvervsregisterets størrelseskode) samt alle arbejdssteder under den juridiske enhed. 

KonjunkturStatistikken

KonjunkturStatistikken er baseret på virksomheder udvalgt ved en stikprøve. Udvælgelsen er foretaget i samarbejde med Danmarks Statistik efter størrelse og branche. Indberetningerne til KonjunkturStatistikken danner grundlag for beregningen af stigningstakter til belysning af lønudviklingen kvartal for kvartal.

Indberetningen omfatter ligeledes alle medarbejdere i hele virksomheden og skal indeholde samme type person- og lønoplysninger som indberetningen til StrukturStatistikken. I praksis skal kun lønmodtagere, der har fået løn i perioden indberettes.

Der indberettes 4 gange årligt. Indberetningen skal kun omfatte én enkelt lønperiode, nemlig den lønperiode, som henholdsvis uge 7, 20, 33 og 46 indgår i. F.eks. skal en indberetning til KonjunkturStatistikken for 1. kvartal udgøre den lønperiode, som uge 7 indgår i. For månedslønnede vil det typisk være hele februar måned, mens det for 14-dages lønnede enten vil være uge 6 og 7 eller uge 7 og 8.

DA Statistik retter automatisk henvendelse til alle deltagere i Struktur- og KonjunkturStatistikken.