Forside  » Om indberetning  » LønStatistik  » Personoplysninger

Personoplysninger

Personoplysninger - IP-typer - er en del af de stamoplysninger, der ofte findes i det administrative lønsystem for hver enkelt af virksomhedens ansatte. Hvordan de enkelte stamoplysninger til statistikken skal registreres i det enkelte system er meget forskelligt. Nogle systemer har en statistiktabel, mens andre systemer anvender i forvejen registrerede data til brug for statistikindberetningen. Det er derfor vigtigt du undersøger funktionerne i dit system.

Stamoplysningerne skal registreres/tilmeldes én gang for alle, og herefter skal der kun foretages ændringer, når der sker ændringer i den enkelte medarbejders ansættelsesbetingelser - f.eks. ved skift i arbejdsfunktion, arbejdstid o.l. Ved nyansættelser skal alle nødvendige oplysninger oprettes.

Opdeling i ansættelsesforhold

Ved ændringer i kodeværdi for nogle af personoplysningerne (*-markerede oplysninger) skal indberetningen opdeles i sæt af person- og lønoplysninger med gyldighedsperioder, der angiver, hvornår de forskellige koder har været gældende.

Denne opdeling foretages normalt automatisk i dit administrative lønsystem, men det er afgørende for opdelingen, at du opdaterer lønmodtagerens kode på rette tidspunkt, og for de koder, hvor det kræves, også med den korrekte ikrafttrædelsesdato.

Ikrafttrædelsesdatoer på personoplysningerne 0100, 0200, 0350 og 0400

Det er vigtigt, at datofelterne udfyldes korrekt. Det er særligt vigtigt I får korrekte datoer på medarbejderen når I f.eks. skifter administrativt lønsystem - Ikrafttrædelsesdatoen må IKKE være datoen for systemskiftet. Oplysningerne anvendes blandt andet til beregning af medarbejderens anciennitet - både i virksomheden og i jobbet.