Forside  » Om indberetning  » Hvem & Hvornår

Hvem & Hvornår

Nedenfor er kort listet reglerne for hvilke virksomheder, der skal indberette til de forskellige statistikker og fra hvilket tidspunkt.

For virksomheder der allerede indberetter statistik til Danmarks Statistik, skal statistikmodtageren blot ændres til DA Statistik, hvis I anvender servicebureau til lønadministrationen.

Statistik

Virksomhedsstørrelse

Hvem

Hvornår

Lønstatistik - StrukturStatistik

Mere end 1 ansat

Alle virksomheder 

Fra indmeldelsesår, hvis dette er før 1.10. Ellers det efterfølgende kalenderår

Lønstatistik - KonjunkturStatistik

100 ansatte eller derover

Alle virksomheder med størrelse over 100 ansatte skal indberette

Fra 1. kvartal i det år, der følger efter indmeldelsesåret

 

Under 100 ansatte

En stikprøve af disse virksomheder udvælges og sammensættes med Danmarks Statistik

Fra 1. kvartal i det år, der følger efter indmeldelsesåret

Øvrige Medarbejderomkostninger


100 ansatte eller derover

 

Alle virksomheder med størrelse over 100 ansatte skal indberette

Efterfølgende kalenderår efter stikprøven er udtrukket

 

 Under 100 ansatte

En stikprøve af disse virksomheder udvælges og sammensættes med Danmarks Statistik

 Efterfølgende kalenderår efter stikprøven er udtrukket

FraværsStatistik

250 ansatte eller derover

Alle virksomheder med mere end 250 ansatte

Fra indmeldelsesåret, hvis dette er før 1.10. Ellers det efterfølgende kalenderår

 

Under 250 ansatte

En stikprøve af disse virksomheder udvælges og sammensættes med Danmarks Statistik

Efterfølgende kalenderår efter stikprøven er udtaget