Akkord og Tidløn

Virksomheder, der er medlem af følgende arbejdsgiverorganisationer, skal indberette oplysninger om akkord- og tidløn:

  • TEKNIQ Arbejdsgiverne
  • DI Dansk Byggeri
  • Danske Malermestre

Hvad anvendes indberetningen til?

Oplysningerne om akkord- og tidløn danner sammen med den øvrige indberetning til StrukturStatistikken grundlaget for en SpecialStatistik, som DA Statistik udarbejder til ovenstående arbejdsgiverorganisationer.

Kun tidlønnede medarbejdere

Deltagelsen omfatter kun tidlønnede medarbejdere, dvs. medarbejdere der til lønstatistikken indberettes med kode 1 (Tidløn) eller 2 (Tidløn, præstationsbaseret) i personoplysning 0800 (Aflønningsform).

Hvad skal indberetningen indeholde?

Indberetningen skal indeholde supplerende oplysninger om akkord- og tidløn. Oplysningerne skal indgå i indberetningen til StrukturStatistikken og også i Konjunkturstatistikken, hvis virksomheden indberetter til denne.

Indberetningen skal indeholde en eller begge af følgende supplerende lønoplysninger:

Nr. Oplysning Beløb Antal
2010 Akkordarbejde Øre Timer
2020 Tidlønsarbejde Øre Timer

 

2010 Akkordarbejde
Timer
Samtlige præsterede akkordtimer for kalenderåret inkl. over-, nat-, søn-, helligdags- samt holddriftstimer og timer på forskudt tid.
Beløb
Løn ved akkordarbejde i kalenderåret. Lønnen indeholder grundløn, akkordforskud, overskud, personlige tillæg, arbejdstillæg, produktionstillæg, bonus (der har et betydeligt produktivitetsfremmende incitament i lighed med akkordarbejde) o.l. samt normalbetaling for overarbejds- og holddriftstimer og timer for forskudt arbejdstid.
2020 Tidlønsarbejde
Timer
Samtlige præsterede tidlønstimer inkl. over-, nat-, søn-, helligdags- samt holddriftstimer og timer på forskudt tid.
Beløb
Løn ved tidlønsarbejde. Lønnen indeholder grundløn, personlige tillæg, akkordafsavnstillæg, arbejdstillæg, produktionstillæg, bonus o.l. samt normalbetaling for overarbejds- og holddriftstimer og timer for forskudt arbejdstid.

Bemærk, der kan være løndele, f.eks. personlige tillæg og bonus, hvor det kan være vanskeligt at bestemme i hvilken lønoplysning, den skal indgå. Det vigtigste er de løndele som kan vedrøre både akkord- eller timeløn, kun indgår i én af lønoplysningerne, da vi ellers får beløbet indberettet dobbelt.