Forside  » Om indberetning  » Øvrige Medarbejderomk.

Øvrige Medarbejderomk.

Øvrige medarbejderomkostninger er betegnelsen for alle de omkostninger, der udover medarbejderens egentlige løn, er forbundet med at have ansatte i virksomheden. Omkostningerne kan være lovbestemte, aftalebestemte eller være af frivillig karakter.
  
Hvad skal indberetningen indeholde?

Indberetningen skal omfatte hele den juridiske enhed (CVR-nr). Er du i tvivl om, hvilke arbejdssteder (P-numre) den juridiske enhed omfatter, kan du rette henvendelse til DA Statistik.
Oplysningerne, der skal indberettes, finder du på oversigten under menupunktet 'Omkostn. oplysninger'. PDF-vejledning til øvrige medarbejderomkostninger kan også hentes under Hjælp

Periodisering

Virksomheden kan have forskudt regnskabsår. Herudover vil der ofte forekomme forskydninger mellem betalingstidspunkt og det tidspunkt, hvor omkostningen påløber. Da øvrige medarbejderomkostninger - ligesom lønoplysningerne - skal følge kalenderåret, kan det være nødvendigt at periodisere omkostningerne.

Hvad anvendes indberetningen til?

Øvrige Medarbejderomkostninger indgår - sammen med de indberettede oplysninger til Lønstatistikken - i DA's årlige StrukturStatistik.

DA videresender indberetningerne til Danmarks Statistik. Herved opfylder virksomheden sin forpligtelsen til at indberette over for både Danmarks Statistik og EU's statistiske kontor, Eurostat.