Forside  » Om indberetning  » Øvrige Medarbejderomk.  » Omkostn. oplysninger

Omkostn. oplysninger

Til brug for indberetningen findes blanketten under hjælp "Øvrige Medarbejderomkostninger inkl. blanket".

IO typer gældende fra 1. januar 2020

Nr.

Oplysning

Antal/Beløb

 

Ansatte 

    

0010

Antal ansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede

Antal

0030

Heraf antal ikke-ATP-bidragspligtige omregnet til fuldtidsbeskæftigede

Antal

0040

Antal fratrådte medarbejdere med kompensation som følge af job-, kunde- og/eller konkurrenceklausuler

Antal

 

Omkostninger

 

0050

 Bidrag til AUB (modtages direkte fra ATP)

 Skal ej indberettes

0060

 Erhvervssygdomssikring AES (modtages direkte fra ATP)

Skal ej indberettes

0070

 Finansieringsbidrag (modtages direkte fra ATP)

 Skal ej indberettes

0080

Bidrag til barselfonde (modtages direkte fra barselfondene)

Skal ej indberettes

0090

 Bidrag til oplysnings- og uddannelsesfonde

 kr.

0100

Bidrag til andre sociale fonde

kr.

0110

Bidrag til sygedagpengeforsikring

kr.

0120

Arbejdsulykkesforsikring/Arbejdsskadeforsikring

kr.

0130

Gruppelivsforsikring

kr.

0140

Erhvervsansvarsforsikring

kr.

0150

Andre frivillige medarbejderrelaterede forsikringer

kr.

0160

Lønsumsafgift

kr.

0170

Bidrag/hensættelser til firmapensionskasser (tilsagnsordninger)

kr.

0180

Udbetalt kompensation til fratrådte medarbejdere som følge af job-, kunde- og/eller konkurrenceklausuler

kr.

0190

Rekrutteringsomkostninger

kr.

0200

Omkostninger til uddannelse

kr.

0210

Andre personaleomkostninger

kr.

 

Refusioner/Tilskud

 

0220

Refusioner fra AUB  (modtages direkte fra ATP)

Skal ej indberettes

0230

 Refusioner fra barselfonde (modtages direkte fra barselfondene)

Skal ej indberettes

0240

Refusioner fra oplysnings- og uddannelsesfonde

kr.

0250

Refusioner fra andre sociale fonde

kr.

0260

Refusion for udgifter til løn under sygdom, barsel mv.

kr.

0265

Erstatning ved sygdom fra firmapensionsordninger.

kr.

0270

Refusioner til arbejdsgiver i forbindelse med uddannelse

kr.

0280

Løntilskud

kr.

0290

Løntilskud til voksenlærlinge

kr.