Forside  » Om indberetning  » LønStatistik  » Lønoplysninger

Lønoplysninger

Opsamlingen af lønoplysninger til statistikken for den enkelte lønmodtager foretages ofte løbende i forbindelse med lønkørslerne, men ikke i alle lønsystemer er statistikken 'sat op' på forhånd, når du køber et lønsystem.

Præcis hvordan du sætter statistikken op, afhænger af hvilket system du anvender. I mange systemer kobles lønoplysningerne direkte på f.eks. lønarterne, men der kan også være et særskilt statistikbillede eller en tabel, hvor du for en lønart e.l. skal angive, hvilke(n) lønoplysning(er), den skal indgå i. I mange tilfælde skal systemet kun sættes op en gang for alle, herefter skal systemet kun tilrettes, når der er ændringer i vejledningsmaterialet eller I opretter nye lønarter, der kan være relevante i indberetningen. Fælles for de fleste lønsystemer er, at langtfra alle lønarter e.l. skal sættes op til at indgå i statistikken.
Der findes ligeledes flere systemer, hvor koblingen mellem lønarter og statistikindberetning er fast, så vær opmærksom på, hvor meget du selv skal/kan tilrette.

Lønoplysninger, der specielt knytter sig til timelønnede og fastlønnede

Når du tilpasser dit lønsystem til statistikken, skal du være opmærksom på, om en lønoplysning er forbeholdt fast- hhv. timelønnede. I PDF-udgaven af vejledningsmaterialet er disse markeret med blåt hhv. rødt under beløb og/eller antal.

I indberetningen må der for timelønnede ikke være lønoplysninger på numre, der er forbeholdt fastlønnede. Det drejer sig om 0025, 0026, 0027, 0034 og 0037.

Tilsvarende må der i indberetningen for fastlønnede ikke være lønoplysninger på numre, der er forbeholdt timelønnede. Det drejer sig om 0023, 0024 og 0036 samt antal under 0010

Lønoplysninger til Akkord- og Tidlønstatistikken

Virksomheder, der er medlem af følgende arbejdsgiverorganisationer, skal indberette supplerende lønoplysninger om akkord- og tidlønsarbejde:

  • DI Dansk Byggeri
  • Danske Malermestre
  • TEKNIQ Installatørernes Organisation

Oplysningerne skal indgå i indberetningen til StrukturStatistikken og også i Konjunkturstatistikken, hvis virksomheden deltager i denne. De løndele, der skal opsamles og indberettes i de supplerende lønoplysninger, er beskrevet under  'Akkord- og tidløn'.