Forside  » Om indberetning  » LønStatistik  » Lønoplysninger  » Afspadseringsordninger

Afspadseringsordninger

Timelønnede med afspadseringsordning


Den generelle vejledning til DA's LønStatistik tager ikke højde for timelønnede medarbejdere med afspadseringsordninger. Afspadseringsordningerne kan give forskydninger mellem periodens præsterede timer og periodens betalinger, og derfor skal indberetningen indeholde en supplerende lønoplysning 0210.

Baggrund

Lønoplysning 0010 skal for timelønnede indeholde både beløb og timer. I beløbsfeltet indberettes bruttoindkomst, mens enhedsfeltet skal indeholde præsteret arbejdstid. I en indberetning til f.eks. KonjunkturStatistikken, der kun omfatter én lønperiode, giver det imidlertid væsentlige forskydninger i de beregnede lønniveauer i de tilfælde, hvor:

  • Ikke alle periodens præsterede timer kommer til udbetaling (beskatning), men hensættes til senere afspadsering, eller
  • der i periodens bruttoindkomst indgår betalinger, der vedrører afholdt afspadsering (timer præsteret eller hensat i tidligere perioder).
Supplerende lønoplysning 0210 - Betalte timer

Indberetningen skal i de to ovennævnte tilfælde indeholde en supplerende lønoplysning 0210 'Præsteret arbejdstid korrigeret for afspadsering'.

Afspadsering timelønnede

Nr.1) Oplysning Beløb Antal2)
0210 Præsteret arbejdstid korrigeret for afspadsering (betalte timer)   Timer

 

Præsteret arbejdstid korrigeret for afspadsering (betalte timer) opgøres som:
Præsterede timer (som indberettet i lønoplysning 0010) xx
+ Antal timer, der er ydet betaling for i forbindelse med afholdt afspadsering +xx
- Antal præsterede timer, der hensættes til senere afspadsering -xx
= Betalte timer =xx

 


Eksempel 1

En medarbejder præsterer 80 timer i en lønperiode på 14 dage - svarende til 74 normaltimer og 6 overtimer. Kun 76 timer kommer til udbetaling (beskatning) - de resterende 4 timer hensættes til senere afspadsering.

I dette tilfælde indberettes 80 timer i IL0010, 6 timer i IL0036 og 76 timer i IL0210.

 


Eksempel 2

I bruttoindkomsten for en lønperiode på 14 dage indgår betaling for 74 timer. Medarbejderen har dog kun præsteret 60 timer - betalingen for de yderligere 14 timer vedrører afholdt afspadsering.

I dette tilfælde indberettes 60 timer i IL0010 og 74 timer i IL0210.