Forside  » Om indberetning  » FraværsStatistik

FraværsStatistik

Det er bestemt ved lov, at der årligt skal udarbejdes en generel fraværsstatistik, som både dækker den private og offentlige sektor. Statistikken skal medvirke til at skabe et oplyst grundlag for de private virksomheders og offentlige enheders fraværsindsats. Det overordnede formål er at nedbringe sygefraværet og dermed bidrage til en større og mere effektiv arbejdsstyrke.

Registreringen af fraværsdata er obligatorisk for en stikprøve af virksomheder.

De virksomheder, der er udvalgt til at deltage, har modtaget et brev.

Hvad anvendes indberetningen til?

Virksomhedernes indberetninger af fravær anvendes i DA's FraværsStatistik i anonymiseret form, hvor det f.eks. er muligt at se det gennemsnitlige fravær opgjort efter branche, arbejdsfunktion, alder og køn.
Oplysninger fra FraværsStatistikken præsenteres både i summarisk form i et nyhedsbrev og publikation (EXCEL - https://www.da.dk/statistik/FravaersStatistik/) og kan også skræddersys efter behov i det elektroniske værktøj NetStat Fravær. Begge dele kan tilgås af virksomheder organiseret i en af DA's medlemsorganisationer ved henvendelse til denne.

De deltagende virksomheder får til gengæld for ulejligheden ved at indberette adgang til en særlig service, hvor virksomhedens egne tal benchmarkes med det gennemsnitlige fravær for andre virksomheder i samme branche og region. Denne service kan også tilgås via NetStat Fravær og kan skræddersys efter behov.

Virksomhedens egne tal kan kun udarbejdes, hvis virksomheden også har indberettet korrekt til StrukturStatistikken. Læs mere herom under personoplysninger.

DA videresender virksomhedernes indberetninger til Danmarks Statistik, og de indgår derved i den generelle fraværsstatistik, som Danmarks Statistik udarbejder for både den private og offentlige sektor.

Hvem skal deltage?

Alle p-numre under det udvalgte CVR-nr. skal deltage.

Deltagerkredsen til FraværsStatistikken består af to grupper, nemlig alle virksomheder med mindst 250 ansatte samt et panel af de virksomheder, der har færre end 250 ansatte.

I alt er omkring 1.300 virksomheder på DA-området udpeget til at deltage.

Tidspunkt for deltagelse

Virksomheder, der er udvalgt til at deltage i statistikken for første gang, får typisk besked om deltagelse to måneder før registreringen af fraværsoplysninger skal påbegyndes.

Frivillig deltager

Selv om jeres virksomhed ikke er udvalgt til at deltage, er I meget velkomne til at være med som frivillig deltager. Kontakt DA Statistik hvis I er interesseret, så vender vi tilbage hurtigst muligt.

Hvad skal indberetningen indeholde?

Indberetningen skal for hver medarbejder indeholde oplysninger om fraværsårsager, fraværets omfang og fraværsperioder, jf. beskrivelse af fraværsoplysninger.

I FraværsStatistikken genbruges oplysninger fra samme virksomheders indberetninger til StrukturStatistikken. Det er derfor afgørende, at virksomheden også indberetter korrekt til StrukturStatistikken.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til fraværsindberetningen, så kontakt DA Statistik.

Konkrete spørgsmål til fraværsregistreringen i dit system bedes du rette til din systemudbyder/forhandler.

 

<