B

Barns sygedag

Betaling for barns sygedag skal indberettes som fravær, og afhængig af lønmodtagertypen som følgende:

  • Timelønnede - indberettes i lønoplysning 0023 med beløb og timer, hvis der er betaling til fraværet
  • Fastlønnede der får fuld løn/betaling indberettes i lønoplysning 0034 med antal dage
  • Fastlønnede der får en delvis betaling skal indberettes i lønoplysning 0027 med beløb og dage

Biltilskud

Skal ikke indberettes særskilt.

Bonus

Indberettes i lønoplysning 0132 (Uregelsmæssige betalinger - Præstationsafhængige betalinger).

Bruttotræk

Hvis en arbejdsgiver stiller et eller flere goder til rådighed for medarbejderen mod at denne gå ned i løn (bruttoløn) skal dette indberettes i lønoplysning 0091 med beløb. Det kan f.eks. være erhvervskort til offentlig transport.