N

Nøgleansvarlige

En lønmodtager ansat i f.eks. butik kan være nøgleansvarlig uden at have ledelsesansvar. Disse lønmodtagere skal indberettes med kode 5 (Medarbejdere med særligt ansvar) i personoplysning 0400.