I

IL-type

IL-type er den tekniske betegnelse for en lønoplysning. Den indeholder løndele i form af beløb og/eller antal.

IP-type

IP-type er den tekniske betegnelse for en personoplysning. Hver lønmodtager skal indberettes med et sæt af personoplysninger, som beskriver deres ansættelse i virksomheden. Beskrivelsen af lønmodtagerens ansættelse findes som kodesæt til hver enkelt oplysning og oversigt over alle koderne findes her eller i lønstatistikvejledningen.