U

Uregelmæssige betalinger

Uregelmæssige betalinger er løndele, som f.eks. bonus, akkordoverskud, efterregulering af løn, skattepligtige kørepenge m.m. I lønstatistikken findes fire typer til indberetning af disse løndele. For specifik vejledning, se under oversigt IL-typer eller i lønstatistikvejledningen s. 9-10.