K

KonjunkturStatistik

KonjunkturStatistikken er lønstatistik, der laves på baggrund af person- og lønoplysninger, der opsamles og indberettes for kun én lønperiode. KonjunkturStatistikken indberettes 4 gange årligt.

Kontaktperson

For DA Statistik er det vigtigt, at vi har en eller flere kontaktpersoner på en virksomhed. Adgangen til min side kræver man er oprettet som kontaktperson ligesom det meste af vores korrespondance i forbindelse med indberetning til og tilbagemelding på statistik foregår via email. Alle virksomheder på DA-området bør minimum have én kontaktperson tilknyttet, som er administrator for virksomhedens adgange og data på Min side. Kontakt DA Statistik, hvis du er i tvivl om I har en kontaktperson.