H

Holddriftstillæg

Er et genetilllæg for at arbejde på holddrift, tillægget indberettes i lønoplysning 0035 (Genetillæg).