M

Medarbejderaktier

Hvis lønmodtageren har indgået aftale med sin arbejdsgiver om medarbejderaktier, er beskatningen af disse ved indløsning et anliggende mellem Skat og lønmodtageren, når der købes for maksimalt 10% af årslønnen. Værdien af medarbejderaktier skal derfor ikke indberettes særskilt, når lønmodtageren sælger.