E

Efterbetalinger

Vi betragter efterbetalinger som uregelmæssig, og de skal derfor indberettes i lønoplysning 0432 (Uregelmæssige betalinger - Andet)

Efterreguleringer

Efterreguleringer af løn til en medarbejder f.eks. i form af ændringer i en timesats eller gage, skal indberettes i lønoplysning 0332 (Uregelmæssige betalinger - Efterregulering af løn). Efterreguleringer af andre løndele, f.eks. genetillæg, overtidstillæg m.m. skal altid indberettes i samme oplysning som de i forvejen indberettes i.

ESI (Standard for elektronisk statistikindberetning)

Format til opbygning af statistikfiler, som indberettes til både løn- og fraværsstatistikken. Vejledning til opbygning findes under Hjælp.