P

Personoplysninger

Svarer til IP-typer, og er de stamoplysninger til statistikken, der skal indberettes på lønmodtageren.

Produktionsenhedsnummer (P-nr.)

Er det samme som arbejdssted, og indberettes som et 10-cifret p-nummer på hver lønmodtager. Skifter lønmodtageren arbejdssted inden for virksomheden, skal p-nummer også ændres på lønmodtageren. Oversigt over virksomhedens arbejdssteder med p-nummer findes på Virk.dk.

(§) Paragraf 53a pensioner

Medarbejdere som har pensioner, der beskattes efter §53a i pensionsbeskatningsloven skal indberette beløbet/beløbene i hhv. 0123 - Medarbejderbidrag til aldersopsparinger o.l. ordninger og/eller 0124 - Arbejdsgiverbidrag til aldersopsparinger o.l.