L

Lønmodtager

Person, der er ansat i et tjenesteforhold, og som modtager betaling/vederlag for personligt arbejde.

Lønoplysninger

Svarer til IL-typer.

Lønstatistik

Lønstatistik er fællesbetegnelsen for Struktur- og Konjunkturstatistikken. Strukturstatistikken er lønstatistik, der laves på baggrund af person- og lønoplysninger, som opsamles og indberettes for et kalenderår. KonjunkturStatistikken er lønstatistik, der laves på baggrund af person- og lønoplysninger, som opsamles og indberettes for kun én lønperiode.

Der indberettes fire gange årligt til Konjunkturstatistikken, mens der til Strukturstatistikken indberettes en gang om året.