A

Administrator - kontaktperson til DA Statistik

Administrator er en blandt flere roller, man kan vælge til en kontaktperson. DA Statistik har brug for oplysning om virksomhedens kontaktpersoner, da korrespondance om indberetning og datakvalitet foregår via e-mail. Den allerførste person, der tilknyttes en virksomhed, får rollen som administrator. Vejledning til brug for oprettelse eller ændringer af kontaktpersoner findes under hjælp.

Afspadsering

Hvis virksomheden har afspadseringsordninger for timelønnede (personoplysning 0800 = 1 (Timeløn) eller 2 (Timeløn, præstationsbaseret) skal hensatte og afholdte afspadseringstimer for timelønnede indberettes i lønoplysning 0210 sammen med præsterede arbejdstimer. Eksempler på, hvordan det skal opsamles og indberettes kan du finde på s. 13 i Lønstatistikvejledningen.

Akkordoverskud

Løbende akkordoverskud, der følger lønperiodens timer indgår som almindelig løn. Akkordoverskud, der udbetales for mere end én lønperiode, skal derimod indberettes i lønoplysning 0132 (Uregelmæssige betalinger - Præstationsafhængige betalinger).

Akkord-/TidlønsStatistik

Akkord-/Tidlønsstatstikken er en specialstatistik, som udarbejdes en gang årligt. Oplysninger om akkord- og tidløn indberettes i to supplerende oplysninger - 2010 og 2020 - sammen med de øvrige person- og lønoplysninger for lønmodtagere, der har kode 1 eller 2 i personoplysning 0800. Kun virksomheder i bygge-anlægsbranchen deltager i denne statistik.

Arbejdssted

Alle arbejdssteder/adresser har et 10-cifret p-nummer (produktionsenhedsnummer eller p-nr.), og oversigt over virksomhedens p-numre/arbejdssteder findes på Virk.dk. Adressen/arbejdsstedet, hvor lønmodtageren arbejder/er ansat indberettes som et 10-cifret p-nummer (p-nr.). Hvis lønmodtageren skifter arbejdssted, skal p-nummer på lønmodtageren også skiftes. For så vidt angår lønmodtagere med skiftende arbejdssteder - f.eks. ansatte på byggepladser - skal disse have p-nummer svarende til der, hvor de er ansat. Hvis virksomheden kun har et arbejdssted, er det p-nummeret på dette.