G

Genetillæg

Genetillæg er en fælles betegnelse for de tillæg, lønmodtageren får udover sin faste timeløn for f.eks. at arbejde på forskudt tid og holddrift. Det er også tillæg, der gives når lønmodtageren f.eks. i sit arbejde anvender sit eget værktøj. Se Lønstatistkvejledningen for flere eksempler på genetillæg. Genetillæg skal indberettes i lønoplysning 0035 (Genetillæg).

Den betaling, der gives for overtid må ikke forveksles med genetillæg, da overtidstillæg skal indberettes i sin egen lønoplysning - enten 0036 eller 0037 afhængig af om lønmodtageren er på timeløn eller fast løn. Se mere om overtid under 'O'.